Haminan talousalueen uutislehti

Naisia lisää armeijaan!

Puolustusvoimat on esittänyt huolensa varusmiespalvelukseen tulevien ikäluokkien pienentymisestä. Lisähuolta tuo se, että jopa kolmasosa ikäluokan nuorista miehistä jättää varusmiespalvelun kokonaan suorittamatta tai keskeyttää sen.

Puolustusvoimien tuleekin avata ovia entistä enemmän myös naisille. Naisissa on käyttämätön reservi maanpuolustushalukkaita ja motivoituneita nuoria, joille varusmiespalvelu voisi avata uusia ovia erikoiskoulutuksen kautta työelämään ja miksei vaikka sotilasuralle.

Naisilla on useimpien maitten armeijoissa vahva rooli. USA:n armeijasta löytyy menestyneitä kenraalitason sotilaita puhumattakaan alemman tason sotilasjohtajista, jotka hoitavat maan sotavoimissa keskeisiä tehtäviä. Pitkälle edenneitä naissotilaita löytyy myös Ruotsista, jossa ei ole meidän kaltaista yleistä asevelvollisuutta miehille.

Naisten varusmiespalvelun lisääminen kävisi loogisimmin kutsuntojen kautta. Kutsunnoissa myös naisille tarjottaisiin selkeä kuva puolustusvoimiemme tehtävästä ja organisaatioon kuuluvista yli 400 erikoiskoulutushaarasta.

Puolustusvoimat kouluttaa vuosittain noin 22 000 varusmiestä, joista naisten osuus on noin 600. Naisten määrä varusmiespalvelussa olisi vaivatta nostettavissa 3 000:een edelleen vapaaehtoisuuspohjalta. Puolustusvoimissa on jo havaittu, että varusmiespalveluun tulevat naiset ovat miehiä motivoituneempia ja sen vuoksi myös pärjäävät miehiä paremmin.

Naiset ovat useiden maiden armeijoissa myös taistelutehtävissä, esimerkiksi Israelin armeijassa hävittäjälentäjinä. Omissa Puolustusvoimissamme olisi erilaisia naisille soveltuvampia vaativia tehtäviä tarjolla runsaasti vaikkapa huollossa ja viestinnässä. Sodankäynnin tavat muuttuvat vauhdilla ja naisten osaaminen esimerkiksi erilaisissa kyber- ja hybridiuhkien torjumisessa voisi olla tulevaisuuden Puolustusvoimissamme merkittävässä roolissa.

Sukupuoliroolit ovat poistuneet monista ammateista. Nyt on aika pyyhkiä roolit sivuun myös Puolustusvoimistamme ja ryhtyä rakentamaan koko organisaatiota miehille ja naisille yhdessätekemisen periaatteella.

Jaa kirjoitus somessa

Lähetä tai printtaa kirjoitus

Previous slide
Next slide