Haminan talousalueen uutislehti

Työelämää mullistava digi

Etätyö on viimeisten viikkojen aikana ottanut niskalenkkiotteen suomalaisesta työelämästä. Jo ennen koronapandemian totaalista puhkeamista vähintään joka kolmas suomalainen teki etätöitä ainakin satunnaisesti.

Etätyö on viimeisten viikkojen aikana ottanut niskalenkkiotteen suomalaisesta työelämästä. Jo ennen koronapandemian totaalista puhkeamista vähintään joka kolmas suomalainen teki etätöitä ainakin satunnaisesti.

Pandemian tuomista liikkumisrajoituksista johtuen etätyötä tekevät kaikki, jotka siihen suinkin töidensä luonteen vuoksi kykenevät.

Vasta pandemian hellittäminen näyttää, mille tasolle etätyöskentely meillä asettuu. Kun ennen pandemiaa arvioitiin, että etätyö ei ole kaikissa työtehtävissä mahdollista, rajat ovat nyt murskaantuneet ryskyen pakon vuoksi.

Kun etätyöskentely digitaalisten välineiden avulla lisääntyy, myös nuoret sukupolvet potkivat siihen yhä lisää vauhtia. Suurin osa Haminankin peruskoulujen ja toisen asteen oppilaista on etäopiskelussa. Sama koskee opettajia ja heidän etätöitään.

Tilanne on tässä laajuudessa molemmille osapuolille uusi ja sen vuoksi ainakin aluksi myös rankka.

Oppilaat ovat joutuneet ottamaan uudenlaisen vastuun opiskelustaan. Kaikille oppilaille tilanne ei ole ongelma, mutta on myös oppilaita, joille etäopetus aiheuttaa ongelmia, joita opetuksen ohella opetushenkilöstö ja oppilashuolto yrittävät ratkoa.

Tilanne haastaa myös oppilaiden huoltajia, joiden apu koulutyön onnistumiseksi on osalle oppilaista aivan keskeistä.

Haminassa peruskoulut ovat olleet erinomaisessa tietotekniikka- eli digikunnossa. Osaltaan siihen on tullut apua laitelahjoituksina myös palvelinjätti Googlelta.

Sitäkin tärkeämpää on kuitenkin se, että kouluissa on ollut osaamista ja oikeaa asennetta etätyöhön, digitaalisten työkalujen käyttämiseen ja koko uuden tilanteen haltuunottoon.

Merkittävää apua opetushenkilöstö saa tuekseen myös koulujen digitutoreilta, joiden verkostoon Haminassa on viimeisen vuoden ajan satsattu. Digitutorit ovat auttaneet opettajia ja myös oppilaita, jotta digitaidot riittävät koulunkäyntiin.

Pandemian hellitettyä aikanaan Haminassakin ollaan uudessa tilanteessa: miten kriisi muuttaa erityisesti perusopetuksen työkaluja ja pedagogiikkaa? Tuliko etäopetus tietyn asteisena koulujen arkeen  jäädäkseen?

Kun uudet käytännöt ja tekniikka on haltuunotettu, uudistettiin samalla koulujen toimintaa pysyvästi. Samaa koskee monia muitakin aloja: tietotekniikan hyödyntämisessä ja etätöissä on kiistattomat hyvät puolensa. Kriisi pakotti nopeaan muutokseen, josta saatiin paljon hyvääkin tulevaan.

Jaa kirjoitus somessa

Lähetä tai printtaa kirjoitus