Suomen lipun aukion kohentamisen aloittamiseen on varauduttu jo vuoden 2020 budjetissa. Ensi vuodelle yleisen viherrakentamisen talousarvioon varataan määräraha suunnitelman toteutuksen jatkamiseen.

Viime keväänä Haminan kaupunkilaisilta kysyttiin ideoita Suomen lipun aukion kohentamiseksi. Aukion viihtyisyyden parantamiseksi saatiin satoja vastauksia ja hyviä ideoita.

Nyt ideoista on tehty valmis kokonaissuunnitelma, jonka toteuttaminen alkaa syksyllä 2020. Suunnitelman yksityiskohtia tarkennetaan toteuttamisen edetessä.

Pääelementteinä aukiolle on suunniteltu muun muassa kivetyt kulkukäytävät Lepikönranta-kadulle ja rantareitille, punertava kivituhkainen tapahtumakenttä sekä istuskelu- ja oleskelualueita.

Suunnitelmissa on hyödyntää myös ranta-alue virkistyskäyttöön.

– Tavoitteena on rakentaa aukio ilmeeltään selkeäksi, rauhalliseksi ja arvokkaaksi, jossa päähuomion saa Suomen suurlippu. Toiminnoiltaan aukio on monipuolinen ja joustava. Aukiolle varataan edelleen mahdollisuus järjestää tapahtumia ja huomioidaan näiden tilan tarve, sanoo kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta.

Kevään 2020 asukaskyselyn ideoista suunnittelussa huomioitiin mm. tangon ympärille kiveys ympyräasemakaavan muotoon, puistomainen alue sekä penkit, pelialueet, ”jättikokoiset” lepolassit, infotaulut ja opasteet, valaistus ja selkeät kulkuväylät sekä palvelurakennus (WC / kioski / kahvila / ravintola / infopiste / terassi) ja rannan levähdys-, tauko-, grilli- tai nuotiopaikka.

Lisäksi kaupungin puisto- ja viheralueille asukaskyselyn ehdotuksista huomioidaan muita ideoita, kuten isot kuvakehykset (Tervasaari, vanha keskusta) ja suihkulähde merenlahdelle (Oolanninpuiston edusta).

Suomen lipun aukion rakentaminen ajoittuu syksylle 2020 ja vuodelle 2021. Ensimmäisessä vaiheessa viimeistellään pinnat ja ra­jauk­set, tehdään kulkukäytävät, yhdistetään jalkakäytävä rantareittiin, lisätään kyltit ja opasteet sekä istutetaan isot taimet. Myös nuotiopaikka toteutetaan mahdollisuuksien mukaan jo syksyllä 2020.

Toisessa vaiheessa tehdään kiveys ja istutukset, sijoitetaan kalusteet, viimeistellään peli- ja oleskelualueet, toteutetaan valaistus sekä tehdään köynnösseinämä naapuritalon autokatoksen eteen. Viimeisenä vaiheena toteutetaan aukion palvelurakennus, joka pysyvänä rakennuksena edellyttää asemakaavamuutosta alueella.