Haminan talousalueen uutislehti

Ministeri Paatero uskoo rantaradan etenemiseen

Koko perheen tapahtumassa Haminan Kesäpuistossa vieraillut ministeri Sirpa Paatero (sd) vakuutti, että kymenlaaksolaisia koskettavista rataratkaisuista ei ole hallitustasolla käyty lainkaan poliittisia keskusteluja saati että linjauksista olisi päätetty.

– Liikenne- ja viestintäministeriön julkistamassa Porvoo – Kouvolaa painottaneessa linjauksessa kyllä näkyy jo ministeri Harakankin kanta, sillä ei näitä linjauksia virkamies lähettele ilman ministerinsä hyväksyntää, arvioi Paatero.

Rantaradan vastavoimaksi nostettua itärataratkaisua Porvoon kautta Kouvolaan ministeri Paatero pitää hämmentävänäkin:

– Rantaradan tarve on tiedostettu jo vuosikymmenien ajan ja nyt ovat tulleet esiin teollisuuden tarpeiden oheen myös muut käyttäjäryhmät. Kouvola-ratkaisua kannattavien tärkeimpänä perusteluna on 12 minuutin aikasäästö. Ratahankkeiden poliittinen käsittely on vielä edessäpäin.

Ministerin mukaan rataratkaisujen linjauskysymykset ovat edelleen täysin avoimia.

– Nyt on tuotu julkisuuteen vain Lvm:n kanta. Nyt odotan, että rantaratalinjauksen taakse löytyy myös vahvoja perusteluja elinkeinoelämän puolelta. Rantaradan kaavoitusasiat ovat kunnossa, niistä on huolehdittu ajoissa, kun linjaus on koettu tarpeelliseksi, sanoi Paatero.

Haminan sosialidemokraattien järjestämää perhetapahtumaa suosi aurinkoinen syyssää ja väkeä puistossa piipahti satamäärin. Kuntaministeri käytti vapaapäivänsä luoden haminalaisiin uskoa kevään kuntavaaleihin. Paikalla oli kaupungin sosialidemokraattien kerma.

Rantarata oli monissa puheissa vahvasti esillä, samoin muut päivänpoliittiset kysymykset, kuten esimerkiksi Kokoomuksen ministeri Kiurulle esittämä epäluottamuslause.

Vihreät ei hyväksy Kouvola-vaihtoehtoa

Haminan, Kotkan, Loviisan ja Pyhtään vihreät valtuustoryhmät eivät hyväksy Liikenne- ja viestintäministeriöstä julki tullutta tietoa siitä, että hankeyhtiöneuvotteluja jatketaan vain Itärata-hankeyhtiön kanssa.

Vihreät valtuustoryhmät ovat kirjelmöineet asiasta kansanedustajille, ministereille, heidän virkakunnilleen, Helsingin ja Uudenmaan kuntapäättäjille sekä LVM:n virkahenkilöille.

– Halusimme muistuttaa, että Itäisen rantaradan hankeyhtiöllä on esitetyistä tiedoista poiketen tarvittavat rahat suunnitteluyhteistyön aloittamiseksi. Lisäksi Itäinen rantarata on sekä elinkeino- että ilmastopoliittisesti kestävämpi vaihtoehto kuin Itärata Kouvolan kautta, toteaa Kotkan vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Petri Pietiläinen.

Kirjelmässä todetaan, että Vihreät eivät käsitä, miksi LVM lähtee edistämään pääasiassa henkilöliikenneperusteista ratavaihtoehtoa. Julkitulleissa selvityksissä Itäinen rantarata on ollut sekä henkilö- että tavaraliikenteeseen painottuvana selvästi kokonais- ja elinkeinopoliittisilta vaikutuksiltaan kestävämpi vaihtoehto. Itäinen rantarata avaisi Porvoosta itään aivan uudet alueet tehokkaalle henkilöliikenteelle.

– Suomen hallitus on sitoutunut pudottamaan hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Liikenteen osalta suuren osan maamme päästöistä aiheuttaa raskas kumipyöräliikenne. Vihreät ei vastusta vientiä ja Suomen kilpailukykyä, vaan ovat kautta linjan pyrkineet siirtämään mahdollisimman suuren osan tavaraliikenteestä kiskoille.

– Itäinen rantarata vastaisi parhaalla mahdollisella tavalla tähän haasteeseen. Kaakossa raskaan liikenteen päästöt ovat suuret juuri siksi, että kauttamme kulkee suuri osa maamme viennistä niin HaminaKotkan sataman kuin Venäjän rajanylityspaikkojenkin kautta, painottaa Pietiläinen.

Jaa artikkeli somessa

Lähetä tai printtaa artikkeli