Haminan talousalueen uutislehti

Vanhuksille riittää Haminassa palveluja ja hoivapaikkoja

Haminan päättäjät ovat vaatineet yksituumaisesti Muuraskodin säilyttämistä vanhusten hoivapalveluissa.

Haminalaisilla on suuri huoli vanhusten hoiva-asumisesta. Paikkojen määrää on Kymsoten myötä supistettu ja se on saanut vauhtia myös somekirjoitteluun.

Onko Haminan tilanne sittenkään huono? Haminan hyvinvoinnin edistämisyksikössä työskentelevä osallisuusjohtaja Pia Nordman sanoo, että vanhushoivan kokonaistilanne on Haminassa Kymsotelta saadun selvityksen perusteella hallinnassa. Palveluihin pääsee, jos niitä tarvitsee.

– Lakisääteinen velvoite on järjestää vanhukselle hoivapaikka 90 vuorokauden aikana tarpeen ilmaantumisesta. Viime vuoden tilastojen mukaan keskiarvo hoivapaikkojen jonottamisessa oli meillä 22,5 vuorokautta, sanoo Nordman.

– Kymsoten hallitsemia hoivapaikkoja täydentävät yksityiset hoivakodit, joissa asiakasmaksut ovat samat kuin Kymsoten paikoissa.

Vaikka ympärivuorokautisen hoivapaikkojen määrä on supistunut 33 paikalla, tarjolla on edelleen 207 hoivapaikkaa. Ympärivuorokautiseen hoivaan jonottaa tällä hetkellä 12 vanhusta, joiden sijoittamisesta keskustellaan aina vanhusten omaisten kanssa pyrkien osapuolia parhaiten tyydyttävään ratkaisuun.

– Haminaan sijoittumista haluavat myös sijoitetaan Haminaan. Tällä hetkellä keskustellaan Muuraskodin tilanteesta, joka sulkee ovensa tammikuussa 2021. Myös näiden asukkaiden kohdalla huomioidaan heidän toiveensa sijoittumisesta uuteen hoivapaikkaan ja keskustelut käydään omaisten ja asukkaan kanssa.

Osallisuusjohtaja Nordman on yhteyshenkilö suhteessa Kymsoten tuottamiin palveluihin. Hän vastaa myös haminalaisten aktivoimisesta oman asuinyhteisönsä kehittämiseen. Ennaltaehkäisevät palvelut ja niiden yhteinen kehittäminen Kymsoten kanssa ovat Haminan ykkösasioita.

Kymsote on tuonut tullessaan hyvinä asioina keskitetyn palveluohjauksen ”ikäopastimen”. Puhelimella saa neuvoja huoliin ja numerosta käynnistyy myös palvelutarpeen arviointi.

– Tapahtumissa ja kohtaamispaikoissa hyödynnetään Kymsoten asiantuntemusta tempausten, ohjaus- ja neuvontatilaisuuksien muodossa. Haminan terveyskeskuksen kuntosali saadaan vuodenvaihteen jälkeen yhteisesti sopien käyttöön omaehtoiseen kunnon ylläpitoon.

– Arvi-arviointiyksikön sairaanhoitajan toiminta säästää turhilta poliklinikkakäynneiltä. Hoitaja tekee asumisyksiköissä ja kotihoidossa tarvittaessa arviointikäynnin hoidon tarpeesta.

Pia Nordmanin mukaan Haminan kaupungin tavoitteena on olla tulevaisuudessakin ikäystävällinen kaupunki. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman rakentaminen käynnistetään yhdessä kuntalaisten kanssa.

Yksi lenkki hyvinvointiketjun osallisuustiimissä on koordinaattorina työskentelevä Heikki Kotilainen, jonka toimenkuva on tiivistetty sanoihin ”etsivä vanhustyö”.

– Puolison kuoleman jälkeen yksin jäänyt vanhus on onnettomassa tilanteessa eikä osaa aina tuoda esiin avuntarvettaan. Tehtäväni on selvittää tuo avuntarve, kertoo Kotilainen.

– Myös digisyrjäytymistä voidaan ehkäistä löytämällä avun tarvitsijoita ja auttaa heitä oppimaan perustaitoja.

Valmisteilla on myös ikäihmisten vaikuttajaraadin perustaminen.

Jos haluaa raatiin mukaan, lisätietoa saa Heikiltä (p. 040 526 2165) ja lehdistä kevään aikana.

– Kevään koronavaiheessa vanhuksia palvelemaan perustettiin soittorinki, joka helpotti koronakaranteenien luomaa yksinäisyyttä. Vanhuspalvelua on myös meillä Haminassa toimiva Muistiluotsi-toiminta, kertoo Kotilainen.

Ikääntyneet entistä hyväkuntoisempia

Kymsoten ikääntyneidenpalvelut ovat toimineet Haminassa kitkatta hoivatakuun velvoittamalla tavalla. 90 päivää on raja, jonka puitteissa on vanhukselle järjestettävä hoivapaikka.

– Rajan yli on mennyt viisi asiakasta mm. senvuoksi, että asiakasta ei ole voitu sairaalajaksojen vuoksi siirtää hoivapaikkaan, kertoo asiakas- ja palveluohjauksesta vastaava Kymsoten palvelupäällikkö Sara Haimi-Liikkanen.

Hänen mukaansa myös osa-aikaisten palveluitten tarve on kohdannut tarjonnan.

– Jonottajien määrä on ollut maltillinen, vaikka esimerkiksi jo kolmen viikon jonotus voi olla perheelle piinallisen pitkä.

Kuntoutuspalvelut ja terveydenhoito ovat tiivis osa ikääntyvien palvelukokonaisuutta.

– Ikääntyneet ovat entistä hyväkuntoisempia. Tarjolla onkin entistä laajemmin palveluita kotona-asuville, panostukset varhaisempaan palveluun näkyvät myöhemmin. Raskaisiin palveluihin päädytään vasta kun tilanne sitä edellyttää.

Kymsoten vastuulla ovat myös omaishoitajaperheet, joita Haminassa on 124.

– Heille on tärkeää toteuttaa omaishoitajan vapaapäiväjärjestelyt, sanoo Haimi-Liikkanen.

Asumispalvelujen päällikkö Mervi Takala katsoo, että Haminan hoivapaikkatilanne on hyvä.

– Ohjaus- ja valvontayksikkö valvoo, että hoivapalvelujen sisältö ja laatu toteutuvat asianmukaisina sekä Kymsoten oman tuotannon että yksityisten palveluntuottajien asumisyksiköissä, sanoo Takala.

TATTOO jättijako 6.5.-toistaiseksi
Previous slide
Next slide

Jaa artikkeli somessa

Lähetä tai printtaa artikkeli