Haminan talousalueen uutislehti

Kaasu virtaa pian verkkoon Haminan LNG-terminaalista

Kaasuputket odottavat varastoituina pinossa hitsausta ja asennuksia.

Yhdysputkien rakentaminen satamassa sijaitsevalta LNG-terminaalilta Haminan Energian maakaasun jakeluverkkoon on alkanut. Samalla rakennetaan putki matalapaineiseen Haminan maakaasuverkkoon sekä korkeapaineinen putki, jolla LNG-terminaali yhdistetään valtakunnalliseen maakaasun siirtoverkkoon.

– Korkeapaineinen jakeluputki mahdollistaa valmistuttuaan LNG-terminaalin yli 180 GWh:n ”energia-akun” yhteyden koko Suomen maakaasun siirtoverkostoon, sanoo Haminan Energian maakaasuverkon käyttöpäällikkö Teppo Kolsi.

Uudet putket rakennetaan LNG-terminaalista sataman alueelta Uuden Summan Petkeleeseen, jossa putket yhdistetään vanhaan maakaasun jakeluverkkoon ja samaan aikaan valmistuvaan Gasgrid Finland Oy:n rakennuttamaan kaasunsiirtoverkon laajennusosaan. Kaasuputkien rakennustyö on alkanut tammikuun alussa, valmistuen syksyllä 2021.

Hillonlahden alitustyöt alkavat vesiverhojen asennuksella tällä viikolla, kaasuputkien asennukset tehdään huhti-toukokuussa. Aikataulu voi muuttua sää- ja jääolosuhteista johtuen. Rakennustyömaan alue on rajattu ja se merkitään jäiden aikaan huomiovaloilla ja sulanveden aikaan poijuilla. Rakennustyöt voivat heikentää jäätä ja sulan veden aikaan alueella on työmaan vesiliikennettä. Työalueen ylittäminen rakennustöiden aikaan ilman erillistä lupaa on kielletty.

Hillonlahden alituksen ja koko rakennusurakan pääurakoitsija on Resolum Oy, rakennuttajana Haminan Energia Oy.

– Matalapaineputken osalta Haminassa toteutuu toinen putkikaasuverkosta riippumaton kaasuntoimituspiste nykyiseen matalapaineiseen kaasunjakeluverkkoon, jonka kautta kaasua jaetaan alueen talouksiin Haminan kaupungin ja Virolahden kunnan alueilla. Etäisin kaasuverkon asiakas sijaitsee Vaalimaalla, kertoo käyttöpäällikkö Kolsi

– Uusien putkilinjojen rakentaminen alkoi jo syksyllä 2020, jolloin rakennettiin ensimmäinen osa yhdysputkista, kilometrin pituinen osa matalapaineista kaasun jakeluputkea. Toisessa vaiheessa rakennetaan korkeapaineinen jakeluputki n. 4 km sekä matalapaineisen jakeluputken toinen vaihe n. 2 km sataman eteläkärjestä Hillonlahden alitse liitospisteisiin.

Haminan Energian kaasunjakeluverkon pituus on noin 240 km. Liittymispisteitä verkkoon on noin 900 kpl. Jakeluverkon kautta siirretään vuodessa energiaa noin 270 GWh.

LNG – merkittävä täydennys kaasuverkolle

Maakaasu Haminan maakaasuverkkoon tulee toistaiseksi ”valtakunnan” siirtoverkosta Helsingintiellä sijaitsevan paineenvähennysaseman kautta.

Valmistuttuaan Haminan LNG-terminaali tulee olemaan putkiverkosta riippumaton syöttöpiste niin Haminan nykyiselle kaasuverkolle, kuin myös rakennettavan korkeapaineputken kautta koko Suomen kaasunsiirtoverkolle.

Kaasu LNG-terminaaliin toimitetaan laivoilla nestemäisessä muodossa  varastoitavaksi.

Nyt rakennettaviin kaasuputkiin syötettävä kaasu höyrystetään kaasumaiseen muotoon LNG-terminaalissa.

Nesteytettynä (n. -163°C) maakaasun energiasisältö on suuri suhteessa sen vaatimaan tilavuuteen, sillä nestemäisenä kaasu tiivistyy noin 600-kertaisesti.

Siirtoverkon hallinnointi on siirtynyt uudelle perustetulle yhtiölle Gasgrid Finland Oy:lle. Kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finland Oy vastaa kaasun siirrosta Suomessa. Yhtiö on eriytetty Gasumista omaksi yhtiökseen ja se aloitti kaasun siirtoverkkotoiminnan vuoden 2020 alussa. Gasum jatkaa muuta kaasuliiketoimintaansa.

Jaa artikkeli somessa

Lähetä tai printtaa artikkeli