Haminan talousalueen uutislehti

Umpeenkasvanut salmi aiotaan avata Neuvottomassa

Tältä näyttää Uittimiensalmi lintuperspektiivistä kunnostustöiden valmistuttua. (Kuva havainnemallista/FCG)

Salminlahden ja Neuvottomanlahden yhdistävä Uittimiensalmi aiotaan ennallistaa. Kokonaisuudessaan täysin umpeenkasvanut Neuvottoman Hevossaaren ja mantereen välinen salmi on ollut kulkukelvoton jo yli 60 vuotta.

Salmin osakaskunta on nyt hakenut lupaa salmen ruoppaukseen, rantaviivan muuttamiseen sekä ruoppausmassojen sijoittamiseen osakaskunnan omalle ja luvan antaneiden yksityishenkilöiden vesijättömaalle. Hankkeella on myös Neuvottoman osakaskunnan tuki.

Ruoppaamisen tekninen toteuttaminen selviää aikanaan, mutta mahdollista on, että ruoppaaminen aloitetaan molemmista suunnista.

Kaakkois-Suomen Ely-keskus tilasi viime vuona salmen päivitetyn kunnostussuunnitelman, jonka mukaan hanke toteutetaan niin, että vuonna 2010 valmistuneen suunnitelman lisäksi nyt parannetaan myös alueen kalataloudellisia, linnuston olosuhteita ja yleisiä luontoarvoja.

– Suunnitelma sisältää vesiyhteyden avaamisen lisäksi erikokoisten sivulampareitten ja pienempien allikoiden kaivamista uoman sivuille. Tiheän ruovikon niittomurskauksella on tarkoitus myös lisätä alueen avoimmuutta, sanoo Uittimiensalmen kunnostushankkeen vetohomman toimeksisaanut Antti Mäkelä.

Uittimiensalmen hakemussuunnitelmaa virkamiestyönä valmistellut vesienhoidon asiantuntija Ville Räihä Ely-keskuksesta sanoo, että vapaana virtaavalla salmella olisi moninainen vaikutus niin Salminlahdelle kuin Neuvottomanlahdellekin.

– Salmen umpeenkasvaminen on ongelma molemmissa lahdissa. Veden vaihtuvuus todennäköisesti lisäisi myös lahtien virkistyskäyttöä, kun kala- ja lintukannat elpyvät, sanoo Räihä.

Karttakuva Uittimiensalmesta. Salmi on umpeenruohottunut (keltainen alue). Salmen molemmissa päissä on myös 0-veden syvyyskäyrät.

Salmen umpeenkasvamisen taustalla on Hevossaareen johtavan sillan siltarummun riittämätön mitoitus 1950-luvulla, kun silta rakennettiin. Salmen virtausolot muuttuivat ja rehevöityminen nopeutui.

Vuonna 2013 silta uusittiin ja samalla silta-aukko mitoitettiin mahdollistamaan salmen kunnostuksen kannalta riittävän vedenvirtauksen, mutta uusi silta ei saanut virtaamaa parantumaan eikä rehevöitymistä pysähtymään.

Uittimiensalmen kunnostuksesta on puhuttu jo vuosikymmeniä. Vauhtia hanke sai, kun MeriHamina ry käynnisti oman hankkeensa Pappilansaarten salmien kunnostamiseksi.

– Haminan kaupunki lupasi MeriHaminan hankkeelle 25 %:n tuen kustannuksiin ja uskomme, että myös tälle hankkeelle on mahdollista saada kaupungin tuki, sanoi Antti Mäkelä.

Uittimiensalmen kunnostuksen arvioitu hinta on 400 000 euroa. Pelkästään vesilupa maksaa 11 000 euroa ja luontoselvitys 4 000 euroa, joita Ely-keskus on tukenut 50 %:lla. Avattavan salmen keskisyvyydeksi tulee 1,5 metriä ja pohjan leveydeksi 5 metriä.

– Uittimiensalmen kunnostuksen toteutusvaiheeseenkin on mahdollisuus hakea tukea myös Ely-keskuksen ohjelmista, vinkkaa vesienhoidon asiantuntija Räihä.

Antti Mäkelä arvioi, että Uittimiensalmen pelastamisen kanssa ei ole enää varaa aikailla.

– Jollei tämä meidän sukupolvi salmen ennallistamista toteuta, Neuvottoman lahdesta tulee 25 vuodessa Haminalle uusi Kirkkojärvi.

Uittimiensalmen ruoppaamista ennakoitiin jo neljä vuotta sitten Reimarissa 10.5.2017 julkaistussa artikkelissa.

Lue lisää aiheesta:

Jaa artikkeli somessa

Lähetä tai printtaa artikkeli