Haminan talousalueen uutislehti

Hillonlahden pohjoispuolelle tehdään tilaa teollisuudelle

Savilahdenvuoren laelta avautuu näkymä merelle. Lakipuusto on arvokasta luonnontilaista kalliomännikköä.

Haminan kaupunki on käynnistänyt kaavamuutoksen, jolla Hillonlahden pohjoispuolisia, asemakaavassa pääosin satama-alueeksi luokiteltuja alueita muutetaan teollisuusalueeksi.

Asemakaavamuutosta ja siihen olennaisesti kytkeytyvää alueen louhintaa ja sen ympäristövaikutusten arviointiselostusta (YVA) esiteltiin verkossa järjestetyssä yleisötilaisuudessa viime viikolla.

– Isoista teollisuustonteista sataman tuntumassa on ollut kysyntää, muutosjohtaja Simo Kaksonen kertoi.

– Yritysten kannalta on tärkeää, että tontti löytyisi tarvittaessa nopeasti. Tarkoituksena on saada alueelle nimenomaan työpaikkoja tuottavaa teollisuutta.

Kaksonen vaikenee nimistä, mutta yksi tulijoista saattaisi olla Finnish Battery Chemicalsin akkumateriaalitehdas, josta on tehty jo aiesopimus kaupungin kanssa.

Kaavaluonnos on siirtynyt valmisteluun, ja on kaavaehdotuksena nähtävissä toukokuun ajan, jolloin siitä voi jättää mielipiteensä ja huomautuksensa.

Kunnalliseen hyväksymiskäsittelyyn se on tarkoitus saada kesäkuussa. Alueen louhinnan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen liittyen huomautuksia ja kannanottoja voi jättää 21.5. asti.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa on pohdittu kahta vaihtoehtoa. VE1 tarkoittaa, että kalliota louhitaan n. 3,8 miljoonaa m3.

Osa louhitusta kiviaineksesta menee tehdasalueen tasaamiseen ja rakentamiseen. Loput käytetään sataman täyttöihin. Tavoitteena on, että kiviaineksen otto käynnistyisi tänä vuonna ja toiminta kestäisi kokonaisuudessaan noin viisi vuotta.

Toisessa vaihtoehdossa (VE0) alue otettaisiin käyttöön pidemmällä aikavälillä ja pienemmillä louhintamäärillä asemakaavan ja rakennuslupien rajoissa.

Louhittavan kiviaineksen kuljetukseen voidaan ainakin osittain hyödyntää käytöstäpoistettua entisen Summan tehdasraiteen ratapohjaa.

Jos jotain saadaan, jotain myös kadotetaan

Yleisöllä oli tilaisuudessa mahdollisuus esittää kysymyksiä ja mielipiteitä chatin kautta. Kiinnostavimmat aiheet koskivat vaikutuksia luontoon ja lähellä olevalle asutukselle.

Kiviaineksen kuljetusten on arvioitu olevan n. 140 rekkaa vuorokaudessa. Kuljetukset sataman suuntaan hoidetaan alueen sisäisiä teitä. Louhintatöiden melu- ja tärinähaitat, sekä tietyillä alueilla mahdollisesti pöly lienevät lähiseudun asukkaille välittömistä haitoista suurimmat.

Petkeleen asuinalue on lähimmillään alle 100 metrin etäisyydellä hankealueesta.

Yleisöä puhutti myös toiminnan lopputulos. Kun mm. Savilahdenvuoren kalliot on kerran louhittu, ei aluetta enää voida palauttaa. Myös muinaismuistolailla rauhoitettu Hillon vanha kyläpaikka tulee tuhoutumaan.

Elinympäristöjen pirstoutuminen ja vaikutukset välittömässä läheisyydessä olevien kasvi- ja eläinlajien olosuhteisiin, vesistöön ja ihmisten virkistäytymisalueisiin ovat hankkeen kielteisiä puolia.

YVA-selostuksessa todetaankin suoraan se tosiasia, että louhinnan seurauksena hankealue muuttuu pysyvästi luonnonympäristöstä teolliseksi ympäristöksi.

Lue lisää aiheesta:

Jaa artikkeli somessa

Lähetä tai printtaa artikkeli

Previous slide
Next slide