Heinolan elinkeinopäällikön virkaan tuli 23 hakemusta. Liisa Koski-Lukkari oli luottamushenkilöistä ja kaupungin johdosta koostuneen haastatteluryhmän yksimielinen esitys elinvoimalautakunnalle, joka teki valinnan.

Kesällä 2018 Haminan muutosjohtajana aloittanut Liisa Koski-Lukkari jättää tehtävänsä, viisivuotinen pesti jää kesken. Koski-Lukkari on valittu elinkeinopäällikön virkaan Heinolan kaupunkiin. Haminassa hän tekee viimeisen työpäivänsä 15.10. ja aloittaa sitten Heinolassa 25.10.

– Edessäni on uusi kaupunki ja uusi työ, mutta samassa tilanteessa olin myös Haminaan tullessani, sanoo Koski-Lukkari. Heinola on minulle uusi kaupunki työn kannalta. Toinen koti minulla on siellä ollut yli seitsemän vuotta.

Haminassa Koski-Lukkari on hoitanut koulutus- ja kasvatuspalveluita, ja Heinolassa hän saa pöydälleen elinkeinoelämän ja yrityspalveluiden asiat.

– Olen ns. yrityssektorin kasvatti. Kauppatieteilijänä ihastuin kymmenisen vuotta sitten kasvatustieteisiin, minkä vuoksi hankin pedagogisen pätevyyden ja siirryin yrityssektorilta koulutussektorille.

– Työsarkaani on ennen Haminan jaksoa kuulunut mm. noin kahdeksan vuotta korkeakoulutyötä ammattikorkeakoulu Metropoliassa, kansainvälisiä tietotekniikkayrityksiä ja esimerkiksi pankkialaa, kertoo Helsingin Suomalaisen säästöpankin entinen johtaja Koski-Lukkari.

– Uskon, että minulla on monenlaista annettavaa Heinolalle ja siellä toimiville yrityksille. Uudet työt ovat aina kiinnostaneet ja vieneet ammatillisesti eteenpäin.

Heinolaan muuton takana ovat Koski-Lukkarin mukaan myös perhesyyt.

– Asumme nykyisin kahta kotia, joista toinen on Heinolassa ja toinen Tuusulassa. Myös kesäpaikkamme on Heinolan kyljessä Asikkalassa. Heinolaan töihin siirtyminen yksinkertaisesti helpottaa työn ja yksityiselämän yhteensovittamista.

Haminassa Koski-Lukkari on uudistanut joukkoineen kasvatus- ja koulutuspalveluja. Iso linjaus on ollut saada varhaiskasvatuksen lisäksi myös kouluihin positiivinen pedagogiikka, jonka perusajatuksena on tukea ja vahvistaa lapsen ja nuoren hyviä puolia perustavoitteena terve itsetunto ja tasapainoinen ihminen.

–  Lasten ja nuorten maailma on nykyisin aivan toinen kuin 15-20 vuotta sitten. Esim. netin kautta tulevat virikkeet ja vaikutteet ovat moninaisia ja lasten vanhempien rooli on olla edelleen se turvallinen aikuinen lasten ja nuorten elämässä. Pistää rajat ja rakastaa.

– Päiväkodit ja koulut toimivat vanhempien rinnalla ja yhteistyössä. Tätä yhteistyötä on tarve edelleen parantaa myös Haminassa.

Heinolan kaupunki on hieman pienempi asukasmäärältään verrattuna Haminaan. Uusien asukkaiden saaminen ja nykyisten pitäminen on yhtä lailla myös Heinolassa haaste.

– Valjastan yrityselämän osaamiseni ja verkostoni Heinolan hyväksi. Keskeistä on kuunnella sekä yrityksiä että kotitalouksia ja tunnistaa heidän kanssaan mahdollisuuksia, joilla kaupungin elinvoimaa kasvatetaan. Valtuutetut, lautakuntien jäsenet ja eri toimialojen viranhaltijat ovat tietenkin keskeinen yhteistyötaho kaupunkiorganisaation sisällä, tuumii Liisa Koski-Lukkari.