Haminan talousalueen uutislehti

Leader Sepra on myös EU-tietopiste

– Sepran kautta rahoitusta hakeville hankkeille on neljä kriteeriä: ne ovat strategiamme mukaisia ja paikallisia, luovat uutta toimintaa ja ne pystytään toteuttamaan suunnitellusti. Hankeneuvojamme opastavat, ja heihin kannattaa ottaa yhteyttä heti alkuvaiheessa, rohkaisevat Sepran hallituksen puheenjohtaja Niina Taimela (taaempana) ja toiminnanjohtaja Marjo Tolvanen.

Leader-ryhmä Sepran 20 vuotta jatkunut työ Etelä-Kymenlaaksossa alueen elinvoimaisuuden tukijana ja asukkaiden ja yhteisöjen omista ideoista lähtevien hankkeiden rahoittajana jatkuu siirtymäkauden 2021-2022 varoin.

Leader Sepralla oli toinenkin syy juhlaan, sillä nyt yhdistyksen tiloissa toimii myös Kymenlaakson Europe Direct-tietopiste (ED).

Uusi, viisivuotinen puitesopimus tuli voimaan jo toukokuussa. Väljentyneet koronarajoitukset mahdollistivat sen juhlistamisen kakkukahvituksella Sepran toimiston edustalla Itäväylän kauppakeskuksessa.

– Europe Direct on Euroopan komission palvelu, josta saa tietoa Euroopan unionin toiminnasta ja tavoitteista sekä EU-kansalaisten oikeuksista, kertoi tietopisteen avannut Euroopan komission Suomen edustuston kansalaisviestinnän päällikkö Ismo Ulvila.

Hän korosti, miten tiedottamisella on suuri merkitys myös mielikuvien syntyyn, kansalaisten hyväksynnästä riippuu, miten työtä Euroopan Unionin sisällä voidaan tehdä.

– Suomi on liberaali pohjoismainen hyvinvointivaltio, silti EU-kriittisten joukossa on jyrkkä vastustus lisääntynyt.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan tutkimuksen perusteella kuitenkin yli puolet suomalaisista suhtautuu unioniin myönteisesti ja näkee siitä olevan hyötyä maalle.

– Tietoa Euroopan unionista, sen vaikutuksesta ja mahdollisuuksista on netissäkin. Mutta henkilökohtaista läsnäoloa, neuvontaa ja opastusta ei korvaa mikään. Siksi fyysiset tietopisteet ovat erittäin tärkeitä, Leader Sepran hallituksen puheenjohtaja Niina Taimela totesi.

ED-tietopisteitä on Suomessa 8. Sepran toimistossa Itäväylän kauppakeskuksessa oleva piste palvelee Kymenlaakson lisäksi Etelä-Karjalaa.

Euroopan komission Suomen edustuston kansalaisviestinnän päällikkö Ismo Ulvilalle (oik.) Hamina on tuttu RUK:n kautta, Haminan talousjohtaja Olli Vilen toivotti hänet uudelleen tervetulleeksi kaupunkiin.

Rahoitusta paikallisiin hankkeisiin

Leader-ryhmien päätehtävänä on kannustaa yhteisöjä ja yrityksiä paikalliseen kehittämistoimintaan ja yhteistyöhön.

Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämis- ja investointihankkeisiin sekä yrityshankkeisiin. Järjestöjen ja yhdistysten hyväksytyt hankkeet vaativat käynnistyäkseen alkupääomaa, joita pienillä yhdistyksillä ei aina ole, koska maksatukset suoritetaan hankkeen valmistuttua.

– Hamina on tehnyt periaatepäätöksen tukea yhdistysten hanketoimintaa väliaikaisrahoituksella, mikä helpottaa hankkeiden aloitusta, kertoi tilaisuuteen Haminan tervehdyksen tuonut kaupungin talousjohtaja Olli Vilen.

– Olisi hienoa, jos tieto tarpeista ja suunnitteilla olevista hankkeista olisi käytettävissä jo alkuvaiheessa. Silloin niiden kehittämiseen ja esim. yhteistyökumppaneiden saamiseen mukaan on paremmin mahdollisuuksia.

– Leader-rahoitusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, alle 10 henkilötyövuotta työllistävät yritykset, oppilaitokset ja säätiöt. Rahoitettavien hankkeiden tulee myös vastata Leader-ryhmän kehittämisstrategian tavoitteita, kertoi Sepran toiminnanjohtaja Marjo Tolvanen.

Tällä hetkellä Sepra valmistelee strategiaa, jolla se hakee EU-rahoitusta toiminnan ja erilaisten hankkeiden tukemiseksi ajalla 2023-2027.

– Strategialuonnos tulee kevään aikana verkkosivulle kommentoitavaksi. Jo nyt siellä on ESKO-kalatalousryhmän strategialuonnos, johon toivotaan alan ammattilaisten lisäksi kuluttajien,  vesialueilla liikkuvien sekä harrastajien näkemyksiä.

Osana Sepran toimintaa oleva Etelä-Suomen kalatalousryhmä ESKO tukee ja kehittää kalatalouselinkeinoja koko Suomenlahden rannikolla.

ESKO:n strategialuonnokseen voi jättää mielipiteitä lokakuun puoliväliin asti. Marraskuussa se jätetään maa- ja metsätalousministeriöön.

Previous slide
Next slide

Jaa artikkeli somessa

Lähetä tai printtaa artikkeli