Clewat Oy:n konstruktio liikkuu siipiraittaiden voimalla. Keulassa on keräin ja irronnut massa siirretään perässä sijaitsevaan keräilysäkkiin.

Haminassa testattiin kokkolalaisen Clewat Oy:n suunnittelema ja rakentamaa vesikasvillisuuden poistoon kehittämään alusta. Testauksessa pureuduttiin merenpohjan tähkä-ärviän poistoon Purholmanselällä sekä lumpeen poistoon Savilahdella.

Tähkä-ärviän poistossa alus osoitti tehokkuutensa, kun noin 45 min työllä meren pohjasta nostettiin kuution verran kasvillisuutta ja iso osa vieläpä juurineen.

Clewat Oy:n joukkue tuli MeriHamina ry:n kutsusta Haminan vesille kokeilemaan vielä kokeiluvaiheessa olevan ruoppauslaitteensa toimintaa.

– Varsinaisesti merenpohjan haittakasvien poisto on vain yksi osa-alue toiminnastamme täydentäen salmiemme kasvillisuuden poistamista. Pappilansaarten pohjoisimmassa salmessa alkaa pohjan ruoppaaminen imumenetelmällä noin marraskuun puolivälissä, sanoo MeriHaminan hallituksen puheenjohtaja Harri Huuho.

– Tämän viikon lopulla aloitamme ruoppauskohteessa läjitysalueen tasoittamisen.

Tiheiksi ja laajoiksi kasvaneiden uposkasvien kasvustot haittaavat vesistöjen virkistyskäyttöä, joten niiden poistamisella voi olla suurikin merkitys. Uposkasvit saattavat myös muuttaa vesistön ekosysteemiä ja esimerkiksi kuolleet tähkä-ärviät vajoavat kasvimassana pohjaan ja vapauttavat vesistöön ravinteita.

– Saimme hyvää kokemusta Clewatin laitteen toiminnasta. Meidän laajempi hankkeemme ja intressimme on kuitenkin Pappilansalmissa ja Purhomanselällä. Ensi syksynä päästään imuruoppaamaan seuraavaa salmea ja syksyllä 2023 on vuorossa kolmas salmi.

Massiivinen imuruoppaaja imee kaislikon pohjan sedimentit lietteineen. Salmien pohjan maa-aines pumpataan geotuubeihin, jotka erottelevat veden ja kuivan aineksen. Tuubit sijoitetaan pääasiassa kaupungin omistamille maa-alueille, ja alustavasti sijoituksesta myös yksityishenkilön maa-alueelle on sovittu.

Ruoppauskohteita on Pappilansalmissa kolmen salmen alueella neljä ja ruopattavaa massaa kertyy alueelta noin lähes 34 000 m. Geotuubien kuivumisen jälkeen loppusijoitettavaa kuiva-ainetta jää noin 13 000 m3 esimerkiksi kaupungin viheralueiden muokkaamiseen.

Laite on valmiina merelle. Kuvassa vas. MeriHaminan hallituksen puheenjohtaja Harri Huuho ja laitteen ohjaksissa jääkiekkoareenoilta parhaiten tuttu Jukka Tammi.