StoraEnson tarpeisiin lähinnä tuleva uusi 400-metrinen terminaali tulee UPM:n terminaalin kupeelle (UPM:n terminaali näkyy valkoisena rakennuksena kuvan vasemmassa reunassa).

HaminaKotkan Satama Oy:n investointitahti jatkuu Mussalon satamassa. Satamayhtiö rakentaa Mussalon D-alueelle uutta laituria 450 metriä. Steveco Oy puolestaan rakentaa pari vuotta toimineen UPM:n selluterminaalin viereen vastaavan 400-metrisen terminaalin, joka tulee pääosin StoraEnson käyttöön. Investoinnin arvo on yli 10 miljoonaa euroa.

Stora Ensolla tulee olemaan sellutoimituksia satamaan ja käyttöä uudelle terminaalille:

– Terminaali on loistavalla paikalla Mussalon D-alueella tarjoten tehokkaat, turvalliset ja ympäristöä säästävät toimitusmahdollisuudet eri kuljetusmuodoille niin Eurooppaan kuin valtamerten taakse. Pystymme hyödyntämään terminaalia tarvittaessa myös jakelukeskuksena, kertoo Stora Enson Suomen logistiikasta vastaava johtaja Timo Hatva.

– Voimme käsitellä terminaalissa kokonaisia 450-metrisiä junia, joka helpottaa toimintaamme.

Suunnitellun varastoterminaalin keskeinen sijainti on olennaisen tärkeä juttu. Ahtausyhtiö Steveco Oy:llä on myös vankat perusteet investointipäätökselleen:

– Konttilaivalaitureiden sekä konventionaalisten laivojen käyttämien uusien laitureiden välittömässä läheisyydessä toimiva terminaali mahdollistaa eri laivausmuotojen käytön, perustelee Steveco Oy:n toimitus­johtaja Jari Immonen investointia.

HaminaKotka Satama Oy on vuosina 2017–2020 kehittänyt Mussalon D-osan perusinfraa kymmenillä miljoonilla euroilla. On täytetty vesialueita sekä rakennettu uusia rautatieyhteyksiä ja aallonmurtajia. 17 hehtaarin satama-altaan haraus­syvyys on 17,7 metriä.

– Aluetta kehitetään edelleen vuosien 2021–2023 aikana lisäämällä sinne järjestelyraiteita varastoterminaalien tarpeisiin sekä rakentamalla uusia laituriosuuksia 450 metriä. Satamayhtiön investointien yhteisarvo alueelle on yli 70 miljoonaa euroa, josta osa on EU:n Verkkojen Eurooppa-ohjelman rahoittamaa.

– Mussalon D-alueesta on muodostunut valtakunnallisesti merkittävä metsäteollisuuden logistiikkakeskittymä, joka alusliikenteen 15,3 metrin kulkusyväyksineen on kilpailukykyinen koko Itämeren alueella, sanoo HaminaKotkan  Satama Oy:n toi itusjohtaja Kimmo Naski.

Mussalon sataman järjestelyratapihan lopullista valmistumista piti odottaa 15 vuotta ja nyt ratapiha on turvalaitteita vaille valmis. HaminaKotkan satamiin tulee päivittäin 25 junaa.

– Väylävirasto on panostanut Kouvola – Kotka – Hamina -kolmion raiteiden kuntoon eivätkä 25 tonnin akselipainot vaunuissa enää ole hidaste liikennöinnille. Tämä on kiistatta maamme vilkkaimmin liikennöityä rata-aluetta.

Mussalon satamaan sijoittuvasta uudesta investoinnista kertoi kolmikko Kimmo Naski (oik.), Jari Immonen ja Timo Hatva.