Kaupunginvaltuuston kokous pidettiin Ruissalossa Vehkalahtitalon väljyydessä.

Haminan kaupunginvaltuusto nuiji reilussa kolmessa tunnissa pakettiin ensi vuoden talousarvion. Äänestämään valtuusto pääsi vain Kymsoten kuntayhtymäosuuksista, jossa palattiin kaupunginjohtajan alkuperäiseen laskutusennustetasoon, joka oli Haminan osalta 85,4 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus päätti kuitenkin äänestyksen jälkeen lisätä Haminan osuuteen vielä 1,6 miljoonaa euroa päätyen lukuun 87,0 miljoonaa euroa. Tuon lisäyksen valtuusto nyt pyyhki pois.

Muutosesityksen valtuustossa teki valtuutettu Elina Inkeroinen-Lalu (kok), jonka mukaan tässä vaiheessa ei ollut perusteita päättää lisämiljoonista, kun jäsenkuntien tilaama ulkopuolinen selvitys Kymsoten taloudesta ei ole vielä valmistunut.

– Kymsoten omat ennusteet rahoitustarpeen tasosta ovat muuttuneet pitkin vuotta herättäen jäsenkunnissa väkisinkin epäluottamusta, sanoi Inkeroinen-Lalu.

– Muutosesityksessäni on kyse siitä, että Kymsoten maksuosuusprosessi viedään maaliin oikeassa ja loogisessa järjestyksessä.

Kaupunginhallituksen esitys hävisi Inkeroinen-Lalun muutosesitykselle äänin 17–26. Kaupunginhallituksen esitystä kannattivat Perussuomalaisten ja Liike Nytin valtuutetut, Kristillisdemokraateista Markku Ruokonen sekä valtuutettu Ritva Hauhia (kesk).

Inkeroinen-Lalun takana olivat Kokoomus, sosialidemokraatit, Vihreät, valtaosa Keskustasta, KD:n Markku Laitinen sekä Vasemmiston valtuutettu Jorma Kasari.

Kymsote keikkui keskipisteessä

Valtuutettu Janne Nyholm (ps) sanoi ryhmäpuheenvuorossaan, että keskustelu Kymsoten maksuosuudesta on kuin varjonyrkkeilyä:

– Maksamme joka tapauksessa juuri sen mitä Kymsote meiltä laskuttaa. Emme päätä, kuinka paljon tulemme ensi vuonna Kymsotelle maksamaan, emmekä myöskään sitä, mitä palveluita tulemme Kymsotelta omassa kotikunnassamme saamaan, sanoi Nyholm.

Valtuutettu Nina Peltonen (sd) piti erikoisena kaupungin Kymsoten maksuosuuteen puuttumista tilanteessa, jossa neuvottelut ovat vielä kesken.

– Tässä tilanteessa Kymsote on lisäksi vielä lopettamassa Kellokallion palvelukotia, sanoi Peltonen.

Kymsoteen kulminoitui myös Keskustan huoli:

– Kaupungin taloudellinen tilanne on ollut perusteiltaan vakaa, huolimatta alati kasvaneista sosiaali- ja terveysalan kustannuksista. Tärkeää Keskustan valtuustoryhmälle on Kymsoten kanssa solmittava palvelusopimus ja kustannusten hallitseminen palvelusopimuksen mukaisena, sanoi valtuutettu Juha Kytömäki Keskustan valtuustoryhmän puheenvuorossa.

Valtuutettu Katja Andrejev (vihr) otti esiin myös koronapandemian, joka on rassannut kuntien rahoitustarvetta monin tavoin: :

– Yllätyksenä nämä eivät ole tulleet. Palkankorotukset, palkkojen harmonisointi, kohonneet yleiskulut yhteiskunnassa, lisääntyneet huostaanotot, ostopalvelujen kohonneet hinnat, esimerkiksi vaativat sydänleikkaukset sekä pandemian jatkuminen, listasi Andrejev koronan myötä tulleita ongelmia.

Erityisen suurta huolta meidän tulee kantaa valtuutettu Tero Pasin (LiikeNyt) mukaan KymSoten kasvavasta alijäämästä sekä Haminan maksuosuuden roimasta kasvusta. Kaupungin tulee painokkaasti paneutua erityisesti kaupungin elinvoimaisuuden ja houkuttavuuden kehittämiseen.

– Jo aiemmin esittämällämme kaupungin elinkeinojohtajan palkkaamisella olisi näkemyksemme mukaan merkittävä rooli kaupunkimme palvelutuotannon turvaamisen, kaupunkimme kehittämisen sekä kaupunkimme tuottavuuden kannalta tarkasteltuna, sanoi valtuutettu Pasi.