Haminaan suunniteltu akkumateriaalitehdas etenee. Suomen Malmijalostus ja teknologiayhtiö CNGR Advanced Material ovat saaneet valmiiksi teknistaloudellisen selvitystyön, jonka pohjalta ne jatkavat yhteistyötä prekursoria tuottavan pCAM-tehtaan perustamiseksi Haminaan. Tehtaan rakentaminen alkaa kesällä 2022.

Haminaan rakennettavalle prekursoritehtaalle varatulla teollisuustontilla syväsataman lähettyvillä on jo käynnistetty valmistelevat työt, joilla pohjustetaan varsinaisia maanrakennustöitä sekä projekti-infrastruktuuria.

Uusi yhteisyritys valmistelee myös ympäristölupahakemuksen, joka on tarkoitus jättää vuoden 2022 aikana. Lupahakemuksen laatimiseen hyödynnetään Suomen Malmijalostuksen projektiyhtiön, Finnish Battery Chemicalsin, akkumateriaalituotannon YVA-selostusta sekä yhteysviranomaisen siitä antamaa perusteltua päätelmää.

Tehdashanketta vie eteenpäin kumppaneiden välinen yhteisyritys, josta CNGR Advanced Material omistaa 60 prosenttia ja Suomen Malmijalostus 40 prosenttia.

Tavoitteena on käynnistää 20.000 tonnin tuotanto vuonna 2024 ja investoida lisäkapasiteettiin tuotannon rinnalla seuraavina vuosina. Ensivaiheen investointi on noin 200–300 miljoonaa euroa ja investoinnin merkitystä lisää se, että suunnitellun tehtaan hiilijalanjäljestä halutaan maailman pienin.

– Haminassa ja Kotkan-Haminan seudulla on satsattu paljon akkuklusteriin liittyvien hankkeiden eteen. On todella hienoa, että Suomen Malminjalostuksen ja CNGR Advanced Materialin pCAM-tehdashanke etenee. Erityisesti prosessiteollisuuden työpaikat ovat kaupunkiin ja seudulle tervetulleita, sanoo Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen.

Tehtaan rakentaminen alkaa kesällä 2022. Ensivaiheen rakentamisen aikana tehdasinvestointi luo työvoiman kysyntää rakennusalan lisäksi useille muille aloille tuotannon ja kulutuksen kerrannaisvaikutuksina.

Tuotannon käynnistyttyä tehdas työllistää ensivaiheen kapasiteetilla suoraan noin 150 henkilöä, minkä lisäksi sen toiminnan aikana tullaan tarvitsemaan erilaisia ulkoisia palveluiden tuottajia.

– Se, että CNGR Advanced Material tuo Suomeen kaikkein uusinta teknologiaansa ja pitkälle automatisoidun sekä kestävää kehitystä edustavan tuotantolinjansa osoittaa, että olemme akkuteollisuuden kehityksen kärkimaita. Suomen akkustrategia tuottaa tulosta ja vahvistaa Suomi-brändiä akkuteollisuuden maana, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Kotkan-Haminan seudun akkuklusteria kehitetään Power Coast-konseptia hyödyntäen

Marraskuussa julkistettiin, että Kotkaan suunnitellun akkumateriaalitehtaan Suomen Malmijalostuksen kansainvälinen kumppani on Beijing Easpring Material Technology Company., Ltd.

– Kokonaisuus osoittaa, että Kotkan-Haminan seudun Power Coast -konsepti tukee hyvin Suomen akkustrategiaa ja vahvistaa seudun jo ennestään hyvin kehittyvää elinkeinoelämää, sanoo Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursorin toimitusjohtaja David Lindström.

Tukeakseen suunnitellun pCAM tehtaan tarvetta Haminan Vesi rakennuttaa hankkeen yhteydessä Suomessa ainutlaatuisen hyvin korkeatasoista prosessivettä tuottavan laitoksen, jonka raakavesi otetaan merialueelta Haminan edustan murtovedestä. Ympäristön kannalta kestäväksi suunniteltava laitos rakennetaan modulaarisesti, jotta kapasiteettia voidaan lisätä joustavasti ja tuotanto skaalata hyvinkin suuria vesimääriä varten.

– Prekursorimateriaali on välttämätön tuote akkujen katodimateriaalin valmistuksessa sekä edelleen akkukennojen tuotannossa. Haminan hankkeessa on tehty töitä jo tuhansia tunteja useiden yritysten avustuksella ja voidaan sanoa, että työmme vahvistaa aivan uudenlaisen teollisuuden syntymistä Eurooppaan, toteaa akkutoimialan johtaja Vesa Koivisto Suomen Malmijalostuksesta.