Haminan talousalueen uutislehti

Imuruoppaus aloitti Pappilansaarten salmien virtaaman parantamisen

Imuruoppaaja Watermaster aloitti työt saarten pohjoisimmalla salmella.

MeriHamina ry:n hanke Pappilansaarten salmien ruoppaamiseksi on käynnistynyt. Salmien vedensyvyyttä lisätään ja samalla vähennetään myös ruovikkoitumista.

Vesirakennus Ojasen työryhmä aloitti rantojen imuruoppaamisen pohjoisimmasta salmesta, jonka rantaviiva myötäilee entistä valtatietä.

– Aloitimme työt rakentamalla ensin geokentän, jonne ruopattava pohjasedimentti johdetaan putkistoja pitkin. Geokentän geotuubien pusseihin jää siirretty pohjasedimentti kuivumaan, kertoi työmaan päällikkö Marko Kiviharju.

Sedimenttien mukana tuubeihin kertynyt vesi poistuu polypropeeni- tai polyesterilangasta kutomalla valmistetun pussin seinämien läpi ja tuubeihin kertynyttä massaa voidaan käyttää esimerkiksi maanmuokkaukseen.

Vesirakennus Ojasen urakka jakaantuu kolmelle vuodelle. Tänä syksynä ruopataan pohjoisin salmi, ensi syksynä keskimmäisen ja syksyllä 2023 on eteläisimmän salmen vuoro.

Massiivinen geokenttä Pappilansaarenkadun rannalla palvelee Vesirakennus Ojasen urakoissa vielä syksyllä 2023.

– Luvat salmien ruoppaamiseen rajoittuvat syksyyn, jolloin lintujen pesimäaika on ohi.

Kiviharju kertoi, että pieniä yllätyksiä työmaa on tarjonnut, kuten työmaat yleensäkin.

– Sopimaamme ruoppausalueeseen kuuluu myös ranta Pappilansalmen ensimmäisestä sillasta suurlipun suuntaan. Alue on kuitenkin Merivoimien hallinnassa ja siinä on selvittämistä esimerkiksi kaapelien sijaintien osalta.

Viime viikko oli lauhaa, mutta routa ehti kovalla pakkasjaksolla kovettaa geokentän.

– Voimme työskennellä pakkasellakin, tosin silloin on tarkkailtava ja vältettävä siirtoputkien jäätymistä. Imuruoppaajan toiminta hidastuu kuitenkin jäiden vuoksi, sanoi Kiviharju.

Vesirakennus Ojanen Oy:n toiminta alkoi 2003 yksityisten mökkirantojen syventämisestä ja puhdistuksesta.

Vesirakennus Ojanen Oy on toteuttanut vesistöjen ja vesialtaiden kunnostusprojekteja metsä-, öljy- ja kaivosteollisuudelle ja muille yksityisille sekä julkisille tilaajille Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Yhtiön erikoisalaa ovat imuruoppaukset, joiden yhteydessä käytettävän geotuubi- ja polymeeritekniikan avulla pilaantuneet tai liian vesipitoiset sedimentit voidaan käsitellä ja kuivattaa tehokkaasti hyötykäyttökelpoiseen muotoon.

Haminassa Vesirakennus Ojasen 6-henkinen työryhmä työskentelee kahdessa vuorossa. Ruoppaustöiden ajan salmi pysyy jäättömänä.

Marko Kiviharju esittelee vesinäytettä, jonka pohjalle on jäänyt geosakkaa.

MeriHaminalla vahvat tukijat

MeriHamina ry:n hanketta ovat tukemassa ELY, Haminan kaupunki sekä suurena yksityisenä tukijana EKSP-säätiö, jonka tuella on ollut merkittävä osuus MeriHamina ry:n rahoituksesta toiminnan alusta alkaen.

– Suurimmat hankkeen haasteet ovat olleet lupaprosessi sekä muun yksityisen rahoituksen kerääminen. Olemme tyytyväisiä hankkeen etenemiseen ja myös geotuubialueella vierailleet viranomaiset olivat erittäin tyytyväisiä geotuubikentän toimintaan, sanoi MeriHamina ry:n puheenjohtaja Harri Huuho.

– Tämän hankkeen rinnalle olemme käynnistämässä suunnittelua vesiensuojelukosteikosta, vanhan hiekkarannan ennallistamisesta sekä mahdollisen hoitoniityn perustamisesta. Aiemmin syksyllä pienimuotoisena kokeiluna toteutettu kasvillisuuden poistaminen merenpohjasta on myös suunnitelmassa laajempana kokeena kesälle 2022.

Vesi valuu geotuubin läpi jättäen sisälle vain kuivan maa-aineksen, jonka kuivumista edesautetaan Pappilansaarten salmien ruoppauksessa polymeerillä.

Lue lisää aiheesta:

Previous slide
Next slide

Jaa artikkeli somessa

Lähetä tai printtaa artikkeli