Kymenlaakson Kylä -kiertopalkinto on Mäntlahden hallussa, kunnes seuraava kylä taas kruunataan.

Kymenlaakson Kylät ry on käynnistänyt vuoden 2022 kymenlaaksolaisen kylän, kylätoiminnan tiennäyttäjän ja maaseututoimijan valintakierroksen. Valinnoilla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan näkyvyyttä.

– Tavoitteena on löytää vuosittain aktiivisia kyliä ja kortteleita, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien yhteistyöstä. Valinnassa tarkastellaan kylän toimintaa pidemmällä aikavälillä eikä valinta ole sidottu kuluvaan vuoteen, valistaa Elina Seppänen Kymenlaakson Kylät ry:stä.

Tänä vuonna Kymenlaakson Kylä -valinta kohdistui haminalaiseen Mäntlahteen, joka täytti selvästi parhaiten valinnan kriteeristön. Myös Kylätoiminnan tiennäyttäjä -titteli tuli Mäntlahteen, kun tiennäyttäjäksi kruunattiin Jouko Sahala.

Kymenlaakson vuoden kylän 2022 valinnassa painotetaan kylien kehittämisen suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja uutta luovaa toimintaa sekä tulevaisuuteen suuntautumista. Erityisesti otetaan huomioon kylän kehittäminen laaja-alaisesti, miten on järjestetty kunnan ja kylän välinen suhde, lähipalvelujen tuotteistaminen ja uudelleen järjestäminen, avoin tiedottaminen, yhteistyön sujuminen sekä elinkeinojen edistäminen.

Kylätoiminnan tiennäyttäjä on ollut pitkäaikaisella ja pitkäjänteisellä panoksellaan kehittämässä valtakunnallista tai paikallista kylätoimintaa ja on kylätoiminnassa ansioitunut henkilö.

Maaseututoimija on henkilö, joka on saavuttanut tuloksia erityisesti Leader-toiminnassa, kylätoiminnassa tai muussa paikallisessa kehittämistyössä. Valinta ei ole sidottu nimettävän henkilön taustaorganisaatioon. Valinnoissa painotetaan valittavan henkilön hyviä tuloksia, innostavuutta ja innovatiivisuutta.

Maakunnallisten valintojen ehdotukset käsittelee valintatoimikunta, joka koostuu Kymenlaakson Kylät ry:n, Leader Pohjois-Kymen Kasvu ry:n ja Leader Sepra ry:n edustajista. Kymenlaakson Liiton maakuntahallitus vahvistaa valinnat keväällä ja myöntää Kymenlaakson vuoden kylälle 1000 euron palkintorahan.

– Jos mielessäsi on kylä, kaupunginosa tai henkilö, joka ansaitsisi Kymenlaakson vuoden kylän, kylätoiminnan tiennäyttäjän tai maaseututoimijan arvonimen, laita meille ehdotuksesi perusteluineen 31.1.2022 mennessä sähköpostitse toimisto@kymenlaaksonkylat.fi, vinkkaa toiminnanjohtaja Seppänen.

Tarkemmat hakuohjeet osoitteessa: www.kymenlaaksonkylat.fi.