Haminan ryhmä joulukahveilla edessä oik. Seppo Posti ja Sakari Huovila sekä takana Nina Markkanen ja Henri Uotila.

Syksyllä käynnistynyt Voimaa ikämiesten arkeen -toiminta pääsi Haminassa ja Imatralla joululomalle. Toiminnan tavoitteena on ollut kehittää ikääntyneiden ryhmätoimintaa, joka helpottaa miesten yksinäisyyttä ja parantaa heidän elämänhallintaansa.

– Haminan ryhmässä oli alkujaan kuusi miestä, mutta neljän into hiipui matkan varrelle. Imatralla miehiä on ollut lähes 10 ihan loppuun saakka, kertoi Haminan Äijäkerhon joulukahvien lomassa Nina Markkanen, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socomin hanketyöntekijä.

Imatralla toimineen ryhmän koordinaattorina toimi Henri Uotila Miina Sillanpää säätiöstä.

Suljetut ryhmät aloittivat tahoillaan toimintansa kartoittaen aihepiirejä, joihin yhteisinä hetkinä keskityttiin.

– Politiikan ja uskonnon jätimme suosiolla pois, se oli hyvä päätös. Oma vaimo minut ryhmään patisti enkä ole päätöstä katunut, sanoi Seppo Posti.

Joulukahveilla keskusteluun osallistui myös Sakari Huovila, bussinkuljettajana satojen tuhansien kilometrien taipaleen ajanut eläkeläinen.

– Eläkkeelle jäämisen jälkeenkin tein vielä satunnaisia kyytikeikkoja. Leskeksi jäätyäni naapurin rouva kannusti minua lähtemään ryhmään mukaan, sanoi Huovila.

Haminan ryhmän aihepiirejä ovat olleet mm. sosiaaliset suhteet, kulttuuri ja eläkkeelle jäämisen haasteet. Ryhmässä ovat vierailleet muistiluotsi Sanna Hellsten sekä terveellisestä ravinnosta puhunut Sari Kokkala Kymenlaakson Martoista.

Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmät on tarkoitettu 60 – 70-vuotiaille miehille. Toimintaa kehitetään Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueilla vuoteen 2024 saakka.

– Keväällä alkavien avointen miesryhmien aihepiirejä raamitamme Kumppanuustalo Hilman Punaisessa kabinetissa torstaina 27.1. klo 13.30 alkaen. Tilaisuus on kaikille avoin. Elämä on täynnä erilaisia aihepiirejä, joita käsittelemällä voi löytää uusia vivahteita kukin omaan elämäänsä, arvioi Nina Markkanen.

– Syksyn ryhmiin osallistuneet miehet ovat kokeneet, että positiivisten asioiden käsittely avartaa aina myös omaa ajattelua.

Kevään ryhmiin on tarkoitus saada lisää miehiä.

– 6 – 8 miestä ryhmässä olisi oivallinen määrä. Jos miehiä on enemmän, hiljaisemmat saattavat jäädä ilman puheenvuoroja. Meidän ohjaajien tehtävä onkin tasapuolisuudesta vaaliminen keskusteluissa, sanoi Markkanen.