Vuodenvaihteesta lähtien Haminan kiirevastaanotto on avoinna maanantaisin ja perjantaisin kello 8–18 ja tiistaina, keskiviikkona ja torstaina kello 8-16.

Kymsote tiedotti 29.12.2021, että Haminan kiirevastaanoton toimintaan ja aukioloaikoihin tulee muutoksia 1.1.2022 alkaen. Koska kaupungin ja Kymsoten väliset palvelusopimusneuvottelut ovat edelleen kesken, Haminan kaupunki ei hyväksy nyt tehtäviä muutoksia.

Haminan terveysaseman kiirevastaanotto on avoinna 1.1.2022 alkaen maanantaisin ja perjantaisin kello 8–18 ja tiistaina, keskiviikkona ja torstaina kello 8-16.

Kiirevastaanotto on tarkoitettu kiireellistä apua vaativia potilaita varten eli tilanteisiin, jolloin hoitoa ei ole turvallista siirtää seuraavalle päivälle terveysasemalle. Näitä ovat mm. lievät tapaturmat, nyrjähdykset ja haavat, erilaiset äkillisesti alkaneet tai pahentuneet kipuoireet ja yleistilan heikkeneminen. Haminalaiset päivystyspotilaat hoidetaan jatkossakin Kotkassa Kymenlaakson keskussairaalan päivystyksessä.

Haminan kaupunki ei hyväksy nyt tehtäviä toiminnan muutoksia, koska kaupungin ja Kymsoten väliset palvelusopimusneuvottelut ovat edelleen kesken. Hamina on ollut valmis osallistumaan kustannuksiin, jotta kaupunkilaisten palvelut säilyvät.

– Kymsote perustelee Haminan kiirevastaanoton alasajoa taloudellisilla syillä. Kun Hamina ilmoitti olevansa valmis maksamaan palvelusta lisää, vedottiinkin yhdenvertaisuuteen. Haminalla ei voisi sen mukaan olla parempia palveluja kuin muilla Kymsoten kunnilla, kommentoi Haminan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Titta Erkkilä.

– Kotkalla ja Kouvolalla on molemmilla ympärivuorokautisesti päivystävät sairaalansa, joten Haminan kiirevastaanotto palvelisi myös Virolahtea ja Miehikkälää. Haminan kaupunginvaltuusto vastustaa yksimielisesti kiirevastaanoton alasajoa, painottaa Erkkilä.

Hamina oli valmis vastaamaan kiirevastaanoton säilyttämisestä iltaisin ja viikonloppuisin sitoutuen 400 000 euron kustannuksiin.

– Kymsote ilmoitti, että se on palvelun hinta. Loppupelissä rahammekaan ei Kymsotelle kelvannut, vaan kiirevastaanotosta luopumisen perusteluiksi kaivettiin yhdenvertaisuus.

Keskustelua Kymsoten kanssa haminalaisten terveys- ja sosiaalipalveluiden saatavuudesta jatketaan edelleen, mutta koska terveysasema on Kymsoten vastuulla, kiirevastaanotolle on toistaiseksi pantu piste.