Kolmannen kauden kaupunginvaltuutettu Nina Peltonen toimii varapuheenjohtajana myös kaupunginhallituksessa. Ninan vieressä Haminan sos.dem.valtuustoryhmän pomo Jarkko Harjumaaskola.

Äänestysaktiivisuus, siihen kulminoituvat Haminan mahdollisuudet tammikuun aluevaaleissa. Näin sanoo sosialidemokraattien listalla ehdollaoleva Nina Peltonen, 29, Haminan kolmannen kauden kaupunginvaltuutettu ja tällä hetkellä myös kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja.

– Jäämme Kotkan ja Kouvolan jalkoihin, jolleivät haminalaiset innostu vaaleista. Aluevaltuustoon pitää saada Haminan ääntä kuuluville ja se onnistuu vain äänestämällä, sanoo Peltonen.

– Hyvin me haminalaiset vaaleissa pärjäämme, mutta se edellyttää äänestämistä. Parin viikon takaisessa Kymsoten valtuustossa nähtiin raadollinen totuus: me haminalaiset emme saaneet minkäänlaista tukea terveysasemamme kiirevastaanotolle Kouvolan tai Kotkan edustajilta.

Peruspalvelujen pitäminen haminalaisten saatavilla on aluevaalien keskeinen kysymys, arvioi varhaiskasvatuksen opettajana toimiva Peltonen.

– Näitä vaaleja ei voi ohittaa olankohautuksella. Valittava aluevaltuusto päättää meille tärkeistä sosiaali- ja terveyspalveluista, pelastustoimesta sekä niiden saatavuudesta. Ikäihmisten kohtelu on myös keskeinen huolemme, tehostetun palvelun yksiköistä ei saa leikata enää paikkaakaan.

Sosialidemokraatit kantavat myös huolta työntekijöiden hyvinvoinnista. Erityisesti hoitajien työssäjaksaminen on ollut pinnalla niin kouluterveydenhuollossa kuin sairaaloiden osastoilla ja kotihoidossa.

– Jo nyt henkilökunnan työssä jaksaminen on kortilla, irtisanoutumisia on tullut ilmi paljon ja avoimille paikoille ei tahdo löytyä työntekijöitä. Tähän ongelmaan on löydettävä ratkaisuja ja pian! Hyvinvoiva ja työssään jaksava henkilökunta on koko hyvinvointialueen tärkein voimavara.

Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa jo keskiviikkona 12.1. Valtakunnalliset gallupit ennustavat sosialidemokraateille vahvaa menestystä, mutta vahvimmillaan puolue on perinteisesti ollut juuri Kymenlaaksossa.

– Meillä on Haminasta kahdeksan osaavaa ehdokasta, joilla on monitasoista kokemusta myös kuntapolitiikasta. Aluevaltuustossa Hamina on kuitenkin pieni tekijä, parhaisiin tuloksiin pääsemme rakentavassa yhteistyössä muiden valittavien kanssa.

– Haminalaisten aluevaltuutettujen asema ratkaistaan näissä vaaleissa. Jokaisen haminalaisen ääni on myös ääni Haminan puolesta, sanoo Nina Peltonen.