Tomi Tuomisalon tähtäimessä on hyvinvointialue, jossa sotepalvelut ja pelastustoimi olisi riittävän lähellä jokaisen asukkaan tavoitettavissa.

Haminalainen aluevaltuustoehdokas Tomi Tuomisalo on 49-vuotias perheenisä, puolustusvoimien palveluksessa työuransa tehnyt Liike Nyt Haminan kaupunginvaltuutettu ja valtuustoryhmän puheenjohtaja.

Liike Nyt on kritisoinut hallituksen sote-ratkaisua erityisesti hallinnon raskaudesta ja rahoituksesta.

– Hyvinvointialueita on liikaa, rahat menevät hallintoon, ei hoitoon ja palveluihin, Tuomisalo toteaa.

Valtakunnallisessa ohjelmassaan Liike Nyt ehdottaa, että sote-uudistus tehtäisiin viiden yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen ympärille, joihin terveyskeskukset liitettäisiin.

– Hallituksen esittämällä 21 hyvinvointialueen mallilla nyt kuitenkin aloitetaan vuoden 2023 alusta. Luulen kuitenkin, että realismi voittaa ja hyvinvointialueiden määrää tullaan vähentämään tulevina vuosina.

Ehdokkaana Tuomisalo uskoo realismiin perustuvaan päätöksentekoon.

– Aivan kaikkea ei voi saada lähipalveluna, mutta asianmukaiset peruspalvelut on taattava helposti saavutettaviksi niin kaupunkikeskuksiin kuin haja-asutusalueille.

Haminan kokoisessa kaupungissa se Tuomisalon mielestä tarkoittaisi esimerkiksi sotekeskusta josta löytyisivät sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut kuten esimerkiksi yleislääkäri- ja laboratoriopalvelut, sekä kiirevastaanotto iltapäivystyksineen, sekä suun terveydenhuollon peruspalveluita.

– On sitten asiantuntijaselvitysten ja syvällisen harkinnan paikka arvioida, missä ja miten muut erityispalvelut toteutetaan.

Vanhusten asumispalvelut olisi hänen mukaansa joka tapauksessa järjestettävä kotikunnassa, mutta olisi taattava myös oikeus muuttaa toiseen kuntaan omaisten lähelle.

Tuomisalolla on jo entuudestaan kokemusta sote-palveluiden päätöksenteosta maakuntatasolla, sillä hän oli Kymsoten yhtymävaltuuston jäsen sen ensimmäisellä valtuustokaudella 2019-2021.

– Siinä sai hyvin kuvaa Kymenlaakson sotepalvelutarpeista.

Liike Nytin Kymenlaakson hyvinvointialueen 23:sta aluevaltuustoehdokkaasta 7 on Haminasta. Paikallista draamaa koettiin, kun Ari Rinne ja Johanna Ceder perussuomalaisista liittyivät Liike Nytiin ja tulivat yksintein aluevaaliehdokkaiksi.

– Meidän puolelta siinä ei ollut draamaa. He hakeutuivat paikallisyhdistykseen omasta aloitteestaan ja toivotimme heidät tervetulleeksi. Molemmilla on osaamista, mikä täydentää hyvin Liike Nytin ehdokkaiden jo entuudestaan laajaa tietotaitoa, Tuomisalo toteaa.

Hän toivoo että kymenlaaksolaiset tiedostavat, miten tärkeää äänestäminen on.

– Aluevaltuustoon tarvitaan ihmisiä, jotka pystyvät katsomaan asioita yli puolue- ja aluerajojen, koko Kymenlaakson hyväksi. Nyt päätetään asioista, jotka vaikuttavat jokaisen arkeen.