Tämän vuoden näkyvimpiä investointeja on Rauhankadun urheilukentän huoltorakennuksen rakentaminen.

Haminan kaupunki teki vuonna 2021 ylijäämää 2,8 miljoonaa euroa, mutta tulos pienentyi edellisvuodesta kuntien koronatukien pienentymisen myötä. Sote-menojen huiman kasvun kattoi sensijaan verotulojen hyvä kehitys.

Kaupungin lainamäärä oli vuoden lopussa 75,4 miljoonaa euroa. Kokonaislainamäärä pieneni viime vuonna 9,1 miljoonalla eurolla eli noin 400 euroa per asukas.

Verotulot kasvoivat edellisvuodesta peräti 9,5 miljoonaa euroa (10,7 %). Kunnallisverotuotot kasvoivat 3,2 miljoonaa euroa, ja kasvu (4,1 %) ylitti koko maan keskiarvon (2,4 %). Kaupungin kannalta erityisen positiivista on ollut yhteisöverotulojen huima kasvu viime vuosina. Yhteisöverotilitykset kasvoivat vuonna 2021 peräti 69,6 % ja olivat noin 14,5 miljoonaa euroa.

– Kaupungin talous on hyvässä jamassa. Kaupungin vuosikate pienentyi 5,7 miljoonaa euroa ja oli asukasta kohden 724 euroa. Taseeseen kertynyttä ylijäämää on 20,0 miljoonaa euroa ja koko konsernin taseen ylijäämä 38,4 miljoonaa euroa eli 1950 euroa/asukas, avasi talousjohtaja Olli Vilen.

– Talous on vahvistunut ja tasapainottunut selvästi viime vuosina.

Vuoden lopussa vakituisessa työsuhteessa oli 619 (602) työntekijää ja määräaikaisessa 122 (189). Lisäksi työllisyysvaroin palkattua henkilöstöä oli 40 (33).

Investointeja rahoitettiin 13,6 miljoonalla eurolla. Suurimmat investointikohteet olivat vesihuollon saneeraus- ja suurinvestoinnit yhteensä 3,9 miljoonaa euroa, yhdyskuntatekniikan rakentaminen (2,5), Tervasaaren laiturit (1,7) sekä uuden paloaseman valmistuminen (1,2).

Kaupungin talous on viime vuosina vahvistunut. Koronan tuoma lasku kuntatalouteen koittaa vasta seuraavina vuosina.

– Ukrainan kriisillä on koronan lisäksi laaja-alaisia vaikutuksia myös kansantalouteen ja myös julkiseen talouteen mutta myös kuntatalouteen, vaikka valtion talous vastaanottaa suurimmat iskut.

– Sote-menojen kasvupaine vuoden 2022 aikana on kuntatalouden kannalta iso haaste, sillä kunnilta leikataan rahoitusta vuoden 2023 alusta aloittaville hyvinvointialueille siirtyvien toimintojen kustannuksia vastaava määrä. Tuleviin haasteisiin sopeutumiseksi on välttämätöntä, että kaupungin talous on ylijäämäinen ja taseeseen kertyy nyt puskuria.

Kaupunginjohtaja Hannu Muhonen sanoi, että Haminan taloudellinen tilanne on parantunut, mutta taivaanrannassa on mustia pilviä. Niistä hän nosti esiin koronatilanteen, tulossaolevan palkkaratkaisun sekä Fennovoiman.

– Nämä ovat isoja kysymysmerkkejä ja niihin tämä vuosi tuo ratkaisut, sanoi Muhonen.