Nadezda Kärmeniemen työ kulttuuritulkkina on herännyt kiinnostusta myös muissa kaupungeissa.

Viime viikolla vietettiin Suomessa rasisminvastaista viikkoa. Suomen väestöstä noin 7 % on syntynyt ulkomailla, mutta kulttuurista moninaisuutta on ollut jo kauan ennen lähihistorian ”20-vuotista maahanmuuttoa” ja sen mukanaan tuomaa keskustelua monikulttuurisuudesta.

Kieli- ja kulttuurierityisopettajana/kulttuuritulkkina Haminassa työskentelevä Nadezda Kärmeniemi sanoo, että rasismia esiintyy yhteiskunnassamme ja sen ehkäiseminen vaatii jatkuvaa toimimista.

Sodat voivat aktivoida rasistista ajattelua tiettyä kansalaisuutta tai kieliryhmää kohtaan:

– Tämänhetkinen maailmantilanne saattaa heijastua kielteisenä suhtautumisena venäjänkielisiä kohtaan sekä myös sellaisiin henkilöihin, jotka ovat asuneet pitkään tai syntyneet Suomessa, sanoo Kärmeniemi.

Haminan kaupungissa on selkeät rakenteet, käytännöt ja seuranta, miten rasismiin puututaan. Vapaa-ajalla ja sosiaalisessa mediassa rasismiin on kuitenkin vaikeampi vaikuttaa.

– Varhaiskasvatuksessa­ rasismi ei juurikaan näy. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tärkeinä arvoina ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvo, moninaisuuden kunnioittaminen ja osallisuus.

– Lapsi syntyy aina ilman ennakkokäsityksiä muista ihmisistä. Meillä on aikuisina vastuu siitä, millaista arvo- ja ajatusmaailmaa me välitämme lapsille, arvioi Kärmeniemi.

Haminan varhaiskasvatuksen piirissä on 18 eri kieltä puhuvaa lasta. Monikielisyys rikastaa varhaiskasvatusta ja Ukrainan tilanne voi myös vaikuttaa monikielisyyden lisääntymiseen Haminassa.

– Rasismia vastaan on tehtävä aktiivista ja systemaattista työtä. Jokainen rasistinen kokemus on liikaa.

Vuonna 2007 Venäjältä Suomeen muuttanut Kärmeniemi opiskeli Petroskoin yliopistossa psykologiaa ja pedagogiikkaa ja hän on työskennellyt mielenterveystyössä.

Kieli- ja kulttuurierityisopettaja/kulttuuritulkki Nadezda Kärmeniemi sai Kunnallisalan kehittämissäätiöltä valtakunnallisen Arjen turvaaja -kunniamaininnan työstään. Kärmeniemi on rakentanut ja kehittänyt valtakunnallisestikin uutta tehtäväkuvaansa monipuolisesti. Työssään hän on lapsien ja perheiden tukena heti varhaiskasvatuksen aloitusvaiheessa. Tärkeää Kärmeniemen työssä on se, että hän tukee lasten monikielisyyttä. Työssään hän on kyennyt estämään syrjäytymistä ja sosiaalityön tarvetta, arvioidaan Arjen turvaaja kunniamaininnan palkitsemisperusteissa.