Haminan talousalueen uutislehti

Venäjän kaasulle on korvaajia

LNG-terminaali hallitsee sataman maisemaa massiivisuudellaan. (Kuva: Jarno Koivula)

Venäjän hyökkäyssodalle Ukrainassa ei ole loppua näkyvissä. Se lisää painetta ulottaa pakotteet koskemaan myös öljyn ja maakaasun tuontikauppaa Venäjältä.

– Maakaasuasiakkailta on tullut jonkin verran kyselyitä, sillä onhan tilanne historiallisen poikkeuksellinen, toteaa Haminan Energian kaasuenergian liiketoimintajohtaja Teemu Heinänen.

Asiakkaita mietityttää, pystytäänkö kaasun saanti turvaamaan, jos Venäjän tuonti loppuu.

– Kaikenlaisissa häiriötilanteissa on lähtökohtana, että velvoitevarastointilain perusteella suojeltujen asiakkaiden, eli kotitalouksien kaasutoimitukset varmistetaan. Teollisuudella on omat varautumisjärjestelmänsä.

Kaasun pörssihinta on viime kuukausina noussut ennennäkemättömästi, yli kuusinkertaiseksi pitkän aikavälin keskiarvoon verrattuna. Hieman yllättäen Haminan Energian maakaasuasiakkaiden määrä on tänä aikana lisääntynyt.

– Toki meidänkin hinnat ovat markkinahintojen perässä nousseet, mutta ehkä maltillisemmin ja tasaisemmin kuin monella muulla toimittajalla.

Suomeen tuodusta maakaasusta n. 66 % on peräisin Venäjältä. Kaasua tuodaan myös Baltiasta Suomenlahden alittavan putken kautta. Nesteytettynä maakaasua tuodaan merikuljetuksena Porin ja Tornion terminaaleihin. Viime viikolla elinkeinoministeriö ilmoitti Suomen ja Viron yhteisestä hankkeesta vuokrata LNG-tankkeri turvaamaan kaasunsaantia.

Jos kaikki menee nappiin, alkaa kaupallinen toiminta syksyllä myös Haminan LNG-terminaalissa.

LNG tekee kaasumarkkinasta globaalin

Haminan nesteytetyn maakaasun eli LNG:n terminaalin omistaa Haminan LNG Oy, jossa Haminan Energia on toinen pääomistaja. Yhtiö tarjoaa LNG:n varastointi- ja terminaalipalveluita. Terminaalissa LNG voidaan myös höyrystää takaisin kaasumaiseen olomuotoon, jolloin sitä voi syöttää suoraan valtakunnan siirtoverkkoon.

Terminaalin valmistuminen on viivästynyt reilulla vuodella. Aiempi sopimus pääurakoitsija Wärtsilän kanssa purettiin ja viimeistelytyöt suorittaa toinen yritys. Terminaalin koekäyttö alkaa kesällä, kaupallisen käyttöönoton tavoiteaikataulu on ensi lokakuu 2022.

Viivästyksestä aiheutuneita lisäkustannuksia Heinänen ei halua tarkemmin eritellä.

– Isoin harmi on liiketoiminnasta menetetty vuosi. Terminaalille olisi ollut tarvetta jo aikaisemminkin.

Nesteytetyn maakaasun etuna on sen joustavuus: sitä voidaan voidaan hankkia eri puolilta maailmaa. Siirtoverkoston sijainti ei rajoita käyttöä.

–  LNG:n myötä koko kaasuala tulee muuttumaan: markkinat ovat globaalit. Teknologia edistää myös siirtymistä hiilineutraaliin energiantuotantoon, terminaalissa pystytään käsittelemään myös biokaasua ja synteettistä kaasua.

LNG-terminaali valmis syksyllä

Hamina LNG-terminaali valmistuu kaupalliseen käyttöön syksyllä 2022. Terminaalin viimeistelytöiden valmistuttua terminaalilla aloitetaan käyttöönottovaihe, joka tähtää kaupalliseen käyttöönottoon lokakuussa.

Viimeistelytyöt toteuttaa Viafin Process Piping Oy, joka on ollut mukana terminaaliprojektissa alusta alkaen. Viafin on vastannut säiliön ulkopuolisista mekaanisista asennuksista.

– Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme asiantuntevan ja kokeneen kumppanin terminaalin viimeistelytöihin. Tämän yhteistyön myötä saamme varmistettua terminaalin valmistumisen suunnitellussa aikataulussa, kertoo Hamina LNG Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kalevi Mattila.

Haminan LNG-terminaali on ainut Suomen kansalliseen kaasun siirtoverkkoon kytketty LNG-terminaali. Haminan LNG-terminaalin verkkoonsyöttökapasiteetit ovat terminaalin käynnistyessä noin 3 TWh/vuosi, ja kapasiteettia on mahdollista moninkertaistaa höyrystyskapasiteettia lisäämällä.

Suunnitelmat kapasiteetin kasvattamiseksi on käynnistetty. Verkkoonsyötön lisäksi kaasun jakelu voidaan toteuttaa rekkakuljetuksin 3 TWh/vuosi, jolloin terminaalin kautta voidaan jo alkuvaiheessa toimittaa kaasua jopa 6 TWh:n vuosivolyymilla. Terminaali avaa kaasun globaalit hankinta- ja toimituskanavat ja lisää merkittävästi toimitusvarmuutta sekä hintavakautta.

Suunnittelutyö terminaalin syöttökapasiteetin kasvattamiseksi vaiheittain on aloitettu.

Hamina LNG Oy on Haminan Energia Oy:n, virolaisen energiayhtiö Alexelan sekä teknologiakonserni Wärtsilän yhteisyritys. Haminan LNG-terminaali on Suomen ainoa maakaasun siirtoverkkoon kytketty LNG-terminaali.

Terminaalin varastokapasiteetti on 30 000 m3. Terminaalin palveluihin kuuluvat myös rekka- ja laivalastaus sekä LNG-käyttöisten alusten bunkraus.

Lue lisää aiheesta:

Previous slide
Next slide

Jaa artikkeli somessa

Lähetä tai printtaa artikkeli