Haminan talousalueen uutislehti

Uittimensalmen kunnostus käynnissä

Niittomurskain on kuin erikoisempiin olosuhteisiin tehty leikkuupuimuri. Kiteen Mato ja Multa jatkojalostaa niittojätteen ja valmistaa siitä kuiviketta eläin-, komposti- ja huussikuivikkeeksi sekä kasvualustaksi ammattilais- ja kotiviljelijöiden käyttöön. Silputtu ruokojäte soveltuisi mainiosti myös biokaasun valmistukseen.

Salminlahden ja Neuvottomanlahden välisen Uittimensalmen kunnostushanke sai konkreettisen startin viime viikonvaihteessa, kun vuosikymmenien mittaan täysin umpeenkasvanut salmi niitettiin ensimmäistä kertaa.

Hongiston Konetyö urakoi alueen ruokokasvuston niittomurskaimella, joka leikatessaan samalla silppuaa kasvillisuuden. Kunnostussuunnitelman mukaisen noin 25 500 m2 suuruisen alueen niittoon kului aikaa vajaa neljä työpäivää.

Seuraavassa vaiheessa paneudutaan umpeenkasvaneen vesiyhteyden palauttamiseen.

– Ruoppausurakka kilpailutetaan, kertoo Salmin osakaskunnan puheenjohtaja Jyrki Venäläinen.

– Tavoiteaikataulu työn toteuttamiselle on loppusyksy – tuleva talvi. Työn ajoittamisella talvikuukausiksi aiheutetaan vähiten haittaa vesiluonnolle ja virkistyskäytölle.

Ruopattavan väylän leveys on 12 metriä. Pääuoman sivuun rakennetaan sivulampia ja allikoita kalojen, vesilintujen ja muun vesieliöstön elinympäristöksi.

Uoman avaaminen parantaa Salmin- ja Neuvottomanlahden veden vaihtuvuutta ja vähentää liettymistä ja rehevöitymistä. Kunnostetusta Uittimiensalmesta tulee matalavetinen (max n. 1,5 m). Alue tarjoaa lisääntymisalueita esimerkiksi hauelle, joka on rehevöitymistä ylläpitävien särkikalojen tärkein saalistaja.

Uittimensalmen kunnostus on Salmin ja Neuvottoman osakaskuntien yhteishanke.

Ei näitä koneita kaupasta saa, sanoo Hongiston Konetyön toimitusjohtaja Arttu Hongisto. Telaketjuilla kulkeva niittomurskain ja korjuukone on itse modifioituja. Koneurakointiyritys teki energiaturpeen alasajon yhteydessä mittavan investoinnin ruovikkojen korjuukoneisiin ja on Kaakkois-Suomessa ainoa alallaan.

Jaa artikkeli somessa

Lähetä tai printtaa artikkeli