Haminan talousalueen uutislehti

Koulumummot ja -vaarit koulunuorisomme tueksi

Jarkko Lappeteläinen on lanseeraamassa Haminaan koulumummo- ja kouluvaaritoimintaa.

Haminassa viritellään koulumummo ja -vaari toimintaa tukemaan pienten koululaistemme opintietä ja jakamaan lapsille elämänkokemustaan.

He lukevat satuja, lukevat lasten kanssa muutoinkin. He kertovat, miten ennen elettiin. Millainen oli heidän aikainen koulumaailma. Pelikenttä on vapaa. Säännöt sovitaan koulun ja toimijan kanssa yhdessä. He tuovat toiminnallaan myös läheisyyden ja turvallisuudentunnetta lapsille.

Idean takana ovat Haminassa ja sen koulumaailmassa vuosia vaikuttanut Riitta Hytönen, eläkkeellä oleva koulukuraattori sekä Jarkko Lappeteläinen, Haminassa koulupoliisinakin toiminut entinen ”Haminanpoliisi”.

Lappeteläinen oli esittänyt 20 vuotta sitten lähes vastaavanlaisen ideansa koulukummeista.

– Silloin ideana oli luoda koulukummeista vapaaehtoisten verkosto, joka olisi opettajien työn ja oppilaiden koulunkäynnin tukija, kertoo Lappeteläinen.

Hän esitteli koulukummi-ideansa Haminan silloiselle sivistystoimenjohtaja Jussi Virsuselle sekä sivistyslautakunnalle.

– 20 vuoden takaiset ideat jäivät elämään aatoksiini. Nyt kehittelyssä on koulumummo ja -vaaritoiminta. Kiitos tästä kuuluu myös Hytösen Riitalle.

Ideansa Lappeteläinen ja Hytönen ovat esitelleet myös Haminan kasvatus- ja koulutusjohtaja Mikko Lumpeelle. Mikko on näyttänyt idealle selkeää vihreää valoa.

– Koulumummojen ja -vaarien toiminnan kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joilla kaikilla ei ole välttämättä omia isovanhempia. Tähän vapaaehtoistyöhön pyrimme rekrytoimaan haminalaisia, joilla on sekä aikaa että mahdollisuus ja selkeä halu lähteä lapsia ja nuoria tukevaan toimintaan mukaan, sanoo Lappeteläinen.

– Toiminnan painopiste on peruskoulun alaluokilla. Jos tarvetta ilmenee, niin mummot ja vaarit voisivat myös askarrella koulussa oppilaiden kanssa esimerkiksi puu- tai rättikässätöissä tai vaikkapa kokata heidän kanssaan.

Mummot ja vaarit kelpaisivat tukemaan ja opastamaan oppilaita esimerkiksi luontoretkillä, hahmottaa Lappeteläinen.

– Asioista sovitaan aina sekä koulun että koulumummon tai -vaarin kanssa koulukohtaisesti. Koulu vastaa toiminnoista koulussa. Me olemme omana itsenämme koulun tukena, emme koulunkäyntiavustajina. Koulussa voisi olla yksi mummo ja/tai yksi vaari, isoissa koulussa useampiakin, mikäli porukkaa ilmoittautuu upeaan urakkaan. Sitä toivomme, sanoo Lappeteläinen.

Lappeteläinen kertoo, että koulumummo ja -vaari -toiminta on levinnyt Suomessa laajasti. Monilla paikkakunnilla toiminta on ollut käynnissä jo vuosia.

Toiminnan taustalla on Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Se kouluttaa toimijat alkuvaiheessa ja toimii jatkossa taustatukena.

– Kun saamme mukaan halukkaita, kutsumme MLL:n henkilöt Haminaan kertomaan toiminnasta. Koulutuspaikkana on oma, upea kumppanuustalomme Hilma.

Mummo- ja vaarihalukkaat voivat ottaa yhteyttä Jarkko Lappeteläiseen (puh. 040 722 1434) tai Riitta Hytöseen (040 057 8386).

– Minut saat pysäyttää missä minut tapaatkin. Hyvästä asiasta on aina hienoa keskustella.

Olemme valmiit tulemaan kertomaan asiasta yhdistystenne kokouksiin. Kutsukaa meidät mukaan. Hyvät haminalaiset – laitetaan hyvä kiertämään, innostaa Lappeteläinen.

Previous slide
Next slide

Jaa artikkeli somessa

Lähetä tai printtaa artikkeli