20.11.2022 pidetään seurakuntavaalit, joissa valitaan seurakuntien kirkkovaltuustojen, yhteisten kirkkovaltuustojen ja seurakuntaneuvostojen jäsenet. Tässä onkin ensimmäinen poikkeama kunnallisesta hallinnosta. Kirkkolain mukaan saman kunnan alueella olevien seurakuntien on muodostettava seurakuntayhtymä, Kymenlaaksossa tällainen on Kouvolassa. Siellä valitaan paitsi yhteiset kirkkovaltuustot, myös seurakuntaneuvostot, joita voisi verrata siihen, että kunnissa olisi kaupunginosa- / kylävaltuustoja päättämässä paikallisista asioista. Haminassa on kuitenkin vain yksi kirkkovaltuusto.

Nämä valittavat valtuustot valitsevat sitten kunnan tapaan kirkkoneuvostot (vrt. kunnanhallitukset) ja johtokunnat (vrt lautakunnat). Haminassa valtuusto valitsee myös jäsenet Miehikkälän ja Virolahden kappelineuvostot, joilla on juridisesti lähinnä johtokunnan asema. Kirkollisen hallinnon erikoisuus on se, että kirkkoherra on kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kunnallisen hallinnon tapaan valtuusto valitsee johtavat viranhaltijat (ellei kirkkoherran vaalista päätetä järjestää kansanvaalia ja kappeliseurakunnan kappalaiset valitsevat kappelineuvostot). Muuten valtuusto toimii kuten kunnanvaltuusto.

Kirkkovaltuustojen vaikutusvalta on kuitenkin laajempi kuin pelkän oman seurakunnan toimintaan vaikuttaminen. Tässä kirkon hallinto eroaa maallisesta puolesta, jossa on suorat kansanvaalit myös aluevaltuustoihin ja Eduskuntaan. Kirkossa alueelliset ja valtakunnalliset päättävät elimet valitaan välillisesti. Valtuustot valitsevat hiippakuntaneuvostojen ja kirkolliskokouksen maallikkojäsenet, joita on 2/3 ao. elinten jäsenistä. Hiippakuntavaltuusto puolestaan valitsee yhdessä pappien kanssa piispan siten, että valitsijoista on puolet pappeja ja lehtoreita sekä puolet maallikkoja.

63 ehdokkaasta voi valita

Haminan seurakunnan vaaleissa on 63 ehdokasta, joista voi valita omansa. Keskustaa lähelläolevalla listalla ehdokkaita on 22, sosiaalidemokraattien listalla ehdokkaita on 12. Kokoomuksen Sillanrakentajat ehdokaslistalla on 25 ehdokasta.

Gallupissamme Keskustan listaa edustas Simo Suutari, Sosialidemokraattien listaa Martti Muukkonen ja Sillanrakentajien listaa Nina Janes.

 

Martti Muukkonen

– Olen eläkkeellä oleva pastori, teologian tohtori ja yhteiskuntatieteilijä. Eläkevuosina olen keskittynyt vaimon paijaamiseen, puutarhanhoitoon sekä kirkolliseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Haluaisin kirkon luopuvan jähmeydestään ja tulevan lähelle tavallista ihmistä.

Seurakuntien talous hiipuu – myös Haminan. Mihin hupenevan seurakunnan tulisi panostaa?

– Diakonia ja kasvatustyö sekä uusien tulolähteiden etsiminen. Lisäksi tulisi miettiä, voisiko joitain toimintoja siirtää kristillisille yhdistyksille.

Mikä suhde sinulla on tasa-arvoiseen avioliittolakiin?

– Luterilaisen tunnustuksen mukaan avioliitto kuuluu maallisen regimentin alaan ja valtio on päättänyt tasa-arvoisesta avioliitosta. Silloin myös kirkossa olisi vihittävä kaikki, jotka sitä pyytävät.

Miten kirkon tulisi suhtautua ilmastomuutokseen?

– Luomiskertomuksen mukaan Jumala asetti ihmisen Paratiisiin viljelemään ja VARJELEMAAN sitä. Kirkon tulee olla esimerkkinä tästä varjelusta myös ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kirkon vaikutus on paitsi opetuksessa myös teoissa: oma toiminta on saatava ympäristöneutraaliksi.

Mikä on seurakunnan tärkein tehtävä?

– Seurakunnan perustehtävä nousee Rakkauden kaksoiskäskystä ja jakautuu neljään osaan: kristillisen yhteyden ylläpito (jumalanpalvelukset ja muut kokoontumiset), evankeliumin julistus (lähetys), heikoimpien auttaminen (diakonia) ja kristillisen perinteen välitys nuoremmille (kasvatus).

 

Nina Janes

– Olen Nina Janes Pappilansaaresta, nykyisin asun Erottajalla, koiran ja kissan emäntä.

Töissä luokanopettaja ja koulunjohtaja Neuvottomassa, vapaalla innokas kierrättäjä, pokettaja, jääkärikiltalainen ja rivitanssija. Seurakunnassa mukana rippikoulusta lähtien kuoroissa ja luottamustoimissa, viime kaudet kirkkoneuvoston puheenjohtajana, lempiaihe lähetystyö.

Seurakuntien talous hiipuu – myös Haminan. Mihin hupenevan seurakunnan tulisi panostaa?

– Köyhemmässäkin seurakunnassa on oltava kirkkoherran, kanttorin ja diakonian virka – siis messuun, toimituksiin ja diakoniaan. Pidän kasvatus- ja lähetystyötä olennaisina. Vapaaehtoistyötä tekevien seurakuntalaisten merkitys seurakunnan toiminnassa kasvaa jatkuvasti.

Mikä suhde sinulla on tasa-arvoiseen avioliittolakiin?

– Kirkon yhteinen kanta viipyy, mikä ymmärrettävästi turhauttaa ihmisiä, jotka odottavat ratkaisuja omalle kohdalleen. Toivon, etteivät tulevat avioliittoa koskevat ratkaisut repisi kirkkoa. Olen nykyisen piispamme linjoill.

Miten kirkon tulisi suhtautua ilmastomuutokseen?

– Seurakunnan on toteutettava kestävää kehitystä kaikessa toiminnassaan. Ihmiskunnalle annettiin vastuu viljellä JA VARJELLA luomakuntaa. Kuntalaisille tulisi järjestää mielekkäitä aktiviteetteja ja koulutusta asian tiimoilta esim. kansalaisopiston tai järjestöjen kanssa.

Mikä on seurakunnan tärkein tehtävä?

– Evankeliumin esillä pitäminen maailmassa! Joitakin seurakunnan toimintoja voisi delegoida muille tahoille, mutta seurakunnalla on Sana ja sakramentit (=kaste ja ehtoollinen). Ihmisten kohtaaminen ja toivon näkökulma!

 

Simo Suutari

– Olen aktiivinen, monessa mukana oleva keski-ikäinen mies. Elämäni tärkeimpiä asioita ovat perhe ja läheiseni, haluan auttaa muita sekä tuoda iloa ympärilleni. Koen toimet kirkon eri luottamustehtävissä mielekkäiksi ja tärkeiksi.

Seurakuntien talous hiipuu – myös Haminan. Mihin hupenevan seurakunnan tulisi panostaa?

– Seurakunnan tulee panostaa toimintaan ja ydintehtävien hyvään hoitamiseen. Ihmiset, eli seurakuntalaiset ja työntekijät ovat seurakunnan tärkein voimavara. Seurakunnan tulee ylläpitää vain toiminnassa tarvittavat kiinteistöt.

Mikä suhde sinulla on tasa-arvoiseen avioliittolakiin?

– Tämä kysymys ei liity seurakunnan päätöksentekoon, koska eduskunta säätää lait ja kirkolliskokous määrittelee kirkon linjan. Hyväksyn, että yhteiskunta tarjoaa kaikille samat oikeudet, myös mahdollisuuden avioliittoon. Olen kirkon nykyisen avioliittokäsityksen kannattaja, eli kirkollisen avioliiton tulee mielestäni säilyä naisen ja miehen välisenä.

Miten kirkon tulisi suhtautua ilmastomuutokseen?

– Kirkon tulee suojella ja varjella luomakuntaa ja mielestäni näin se tekeekin (esim. kirkon ympäristödiplomit). Meidän kaikkien tulee ottaa luonto ja sen kestävyys huomioon jokaisessa päätöksessämme. Mehän olemme seurakunta ja seurakunnat muodostavat kirkon.

Mikä on seurakunnan tärkein tehtävä?

– Seurakunnan tärkein tehtävä on kulkea ihmisten rinnalla kaikissa elämänvaiheissa. Ovet tulee olla auki kaikille.