Haminalle on valittu uusi kaupunginjohtaja Ilari Soosalu. Nykyinen kaupunginjohtaja Hannu Muhonen jättää lopullisesti maalikuussa tuolinsa siirtyen eläkepäiville. Uuden aika alkaa keväällä.

Kaupunginjohtajalla on tärkeä tehtävä toimia kaupunkinsa keulakuvana. Hän on myös suuren työyhteisönsä toimitusjohtaja, joka oikein ja tasapuolisesti toimien saa väestään paljon irti.

Haminan kaupungin ennakoidaan vajoavan alijäämäiseen kuntatalouteen parin vuoden kuluttua. Siinä aallokossa luovimisessa mitataan uuden kaupunginjohtajan merenkulkutaidot.

Mustia aukkoja on monella taholla. Suurin kysymysmerkki on hyvinvointialue ja sitä kautta tuleva rahoitus. Paljoa ei ole kunnille luvattu, mutta pahintakin jo pelätään.

Uudelta kaupunginjohtajalta odotetaan merkittävää panosta monissa tehtävissä. Yrittäjyyden edistäminen on yksi tärkeimmistä.

Yrittäjämyönteisyys on kuntabarometrin mukaan edennyt Haminassa viime vuonna, mutta tekemistä riittää. Yrittäjämyönteinen ilmapiiri on kuitenkin asia, jolla kaupunkiin voidaan houkutella uusia yrittäjiä ja uutta toimeliaisuutta. Menestyvää kaupunkia ei ole ilman menestyviä yrityksiä!

Yrittäjämyönteisyyden ja elinkeinopalvelujen kohentaminen on vain yksi kaupunginjohtajan tulevista tehtäväalueista. Yrittäjyyden laajaan kenttään Haminan odotetaan panostavan myös uusin resurssein. Siihen on kaupunginjohtajalla oivallinen mahdollisuus uutta tietä viitoittaen.

Haminan yrittäjäkenttä on tehnyt paljon yhteistyötä kaupungin kanssa. Elinkeinopuolen resurssipulaan yrittäjät toivovat uuden kaupunginjohtajan ottavan uutta linjaa.

Jorma Haapamäki

Päätoimittaja