Haminan talousalueen uutislehti

Kaupunki panostaa ukrainalaisten kotoutumiseen

Ljuba Inno (vas.), Marja Klemola ja Johanna Kolmela kiittävät haminalaisia ukrainalaisten lämpimästä vastaanottamisesta. – Olemme kuulleet jo monista kivoista kohtaamisista. Kieltä oppii ja elämänmenoon tutustuu parhaiten, kun siihen otetaan mukaan. Jo ystävällinen tervehdys (suomeksi) kantaa pitkälle.

Haminan kaupunki on käynnistänyt projektin Haminassa olevien ukrainalaisten kotoutumisen edistämiseksi. Projekti koskee Haminassa jo ennestään asuvia sekä sodan vuoksi tilapäistä suojelua saavia ukrainalaisia.

– Tavoitteena on että ukrainalaiset löytäisivät täältä oman paikkansa olla ja toimia, sanoo Marja Klemola, joka aloitti projektin koordinaattorina joulukuun alusta.

Haminassa olevien ukrainalaisten kotoutumiseen liittyviä kokemuksia ja tarpeita on kartoitettu.

– Sodan jaloista paenneet ovat kiitollisia asumisen ja arkeen liittyvien välttämättömyyksien järjestymisestä. Työikäisillä toiveena on päästä tekemään töitä ja ansaita itse oma elantonsa.  Työllistymisen edistämisen lisäksi projektilla pyritään lisäämään yhteisöllisyyttä, tuomaan arkeen viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Kaupunki toteuttaa projektia yhteistyössä ukrainalaisten, vastaanottokeskuksen sekä kolmannen ja neljännen sektorin toimijoiden kanssa.

Eri puolilla kaupunkia asuville ukrainalaisille olisi tarpeellinen yhteinen kohtaamispaikka ja avustuspiste, ja sellainen onkin järjestymässä lähiviikkoina Vallintaloon.

Kaupunki on palkannut projektiin työllistymistä tukemaan työnohjaajaksi ukrainalaistaustaisen Irina Chumakin. Vallintalossa toimii myös Kaakonkulman maahanmuuttajayhdistys Rodnik, joka on  palkannut työnohjaajan rinnalle projektiin työnsuunnittelijaksi Ljuba Innon.

– Työnohjaaja ja -suunnittelija toimivat kieli- ja kulttuuritulkkeina ukrainalaisten työnhakijoiden ja työnantajien välillä. Heidän tuellaan työllistämisen kynnys on matalampi, Marja Klemola mainitsee.

Kielitaito on suurin yksittäinen este ukrainalaisten työllistymiselle.

– Olemme tekemässä esitettä johon on koottu kaikki suomenkielen opetus kielikursseista harrastuspiireihin, mitä Haminassa on tarjolla.

Haminalaisten avuliaisuus

Kaupungin palvelualojen, hyvinvointialueen ja vastaanottokeskuksen lisäksi projektin tärkeitä kumppaneita ovat kolmannen ja neljännen sektorin toimijat.

Kaupunkilaisten lahjoittaman materiaaliavun vastaanottamista ja jakelua alkoi heti keväästä alkaen järjestää Haminan vapaaehtoiset Ukrainan auttajat, joka on Johanna Kolmelan organisoima vapaaehtoisten joukko.

– Lukuisien yksityishenkilöiden lisäksi eri tavoin apua ja tukea ovat järjestäneet yhdistykset, kuten Elävä Toivo, Rodnik, Pelastakaa Lapset, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Haminan Rouvasväenyhdistys, Zontat ja Lionsit ja monet muut, kertoo Kolmela.

– Kaupungin projekti selkeyttää ukrainalaisten auttamista monella tapaa. Avustuspisteeseen keskittyvä tiedotus  tavoittaa ihmiset paremmin. Lisäksi meidän vapaaehtoisten työt helpottuu kun projektin myötä eri alojen asiantuntemus on helpommin tavoitettavissa.

Info

Ukrainalaisille tarkoitetun lahjoitustavaran vastaanotto ja jakelu jatkuu myöhemmin ilmoitettavana aikana avustuspisteen yhteydessä.

Tieto toiminnan alkamisesta ja tavaroista, joista on tarvetta, löytyy jatkossakin Facebookin Ukrainians in Hamina – Apua ukrainalaisille Haminassa -ryhmässä.

Tällä välin Facebook-ryhmässä voi tarjota tavaraa omatoimisuusperiaatteella: laita tiedot ja valokuva, sovi kiinnostuneen henkilön kanssa nouto tai toimitus.

Previous slide
Next slide

Jaa artikkeli somessa

Lähetä tai printtaa artikkeli