Tontinomistajat saavat silmä kovana ennakoida säätilan muutoksia. Matti Parpola oli hyvissä ajoin poistamassa jäätä ja hiekoittamassa jalkakäytävää, sillä seuraavalla päivälle oli luvassa pakkasta. – Sulamisvesistä syntyvät jääpolanteet ovat hankalia varsinkin, jos vedelle ei ole kadun yli ohjattua reittiä.

Sateet ja nollan molemmin puolin sahaavat lämpötilat ovat haastaneet tontinomistajia. Laki katujen kunnossa- ja puhtaanapito velvoittaa omistajaa poistamaan lumet ja jäät jalkakäytävältä tontin kohdalta. Myös jalkakäytävälle tai sen viereen aurattujen lumivallien poisto kuuluu tontinomistajalle.

– Lumisena talvena lumen poistosta tulee iso lasku tontinomistajalle, huomauttaa Matti Parpola.

Raatihuoneentorin ajoväyliltä auratut lumet kasaantuvat ulkoreunalle eli juuri sinne mihin liikkeissä ja muuten alueella asioivat pysäköivät. Keskustan tonteilla ei ole tilaa lumikasoille, poiskuljetusten sykli käy runsaslumisena talvena tontinomistajan lompakolla.

– Joissakin kaupungeissa on vanhojen puutalokortteleiden talvikunnossapito otettu keskitetysti kaupungin vastuulle.

Käytännössä se tarkoittaa lumen poistoa ajoratojen lisäksi jalkakäytäviltä ja aurauskasojen poiskuljettamista. Tonttien sisäänajoväylien puhtaanapito ja jalkakäytävien liukkaudentorjunta on yleensä kiinteistöjen vastuulla.

– Alueiden yhtenäinen hoito yksinkertaistaisi ja parantaisi laadullisesti talvihoitoa. Jalkakäytävien yhtenäinen talvikunnossapito parantaisi merkittävästi etenkin jalankulkijoiden turvallisuutta, Parpola arvioi.

Yhtenäishoitoalueilla kaupungilla on ollut mahdollisuus laskuttaa kustannukset kunnossapitomaksuna tontinomistajilta.

Linnoituksen vanhojen talojen yhdistyksessä aktiivisesti toimiva Galitzinin kauppakartanon omistava Parpola toivoo, että katujen kunnossapidossa huomioitaisiin historiallisten talojen merkitys kaupungille tiedostamalla niiden rakennustekniset ominaisuudet.

– Esimerkiksi kun massiivinen tiekarhu ajaa terä pohjassa kivipäällystettyä katua, syntyy tärinää joka ei tee hyvää rakenteille. Entisajan rakennustekniikka ei kestä kovaotteisia menetelmiä. Muun muassa oman talomme 1700-luvulta peräisin olevaan kellariin on tullut halkeamia.