Julkaisemme ennen vaaleja viikoittain Haminan, Virolahden ja Miehikkälän alueen ehdokkaiden esittelyjä.

Katja Andrejev, Vihreät Hamina

Katja Andrejevilla on kaksi neuvoa äänestäjille:

– Käy tapaamassa ehdokkaita. Äänestä haminalaista.

 41-vuotias Andrejev on monella tavalla jo konkari politiikassa. Hän on ollut kunnallispolitiikassa mukana jo useita kausia ja on nyt myös aluevaltuutettu. Vihreiden puolueorganisaatiossa hän on vaikuttamassa niin paikallis- ja aluetasolla kuin valtakunnallisestikin; Andrejev on Vihreiden puoluevaltuustossa edustamassa Kaakkois-Suomea. Eduskuntavaaliehdokkaana hän on nyt neljättä kertaa.

Tärkeimmät vaaliteemasi?

– Minulle politiikan tärkeitä teemoja ovat  turvallisuus, ihmisten hyvinvointi ja kestävät päätökset talouden ja ympäristön kannalta.

Ulkoisen turvallisuuden rinnalla on pidettävä huolta yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta. Turvallisuudentunteessa on kyse myös ihmisten hyvinvoinnista. Siitä että jokainen tuntisi olonsa hyväksytyksi sellaisena kuin on. Erottavien tekijöiden sijaan pitäisi korostaa me-henkeä ja sitä mikä meitä yhdistää. 

– Viime vuosien rankat tapahtumat ovat koetelleet myös nuoria. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen eteen on tehtävä töitä. Laajennettu oppivelvollisuus on tuonut valmiita toimintamalleja tähän. 

– Ympäristökysymyksistä luonnon monimuotoisuus on asia johon ollaan vasta heräämässä. Se pitäisi huomioida kaikessa toiminnassa. Ympäristö- ja talousasiat kulkevat käsi kädessä. Yritysten kilpailukyvyn kannalta on järkevää olla kehittämässä ratkaisuja tulevaisuuden markkinoille. Ympäristön kantokykyä tukevien ratkaisujen tutkimus- ja kehitystyön rahoituksen turvaaminen on tärkeää.

Miten kehittäisit Haminaa ja Kymenlaaksoa?

– Kymenlaakso on myös maakuntana mukana Hinku-verkostossa, kuten Hamina kuntana. Se tuo luo kiinnostusta vihreälle teknologialle ja toivottavasti siten monipuolistaa alueen elinkeinotoimintaa kestävämmäksi ilman että se nojaa vain isoihin toimijoihin.

– Kehittämishankkeet ja lisäbudjettirahoitus ohittaa Kymenlaakson liian helposti. Kansanedustajana kutsuisin valiokuntien jäseniä ja muita kollegoita tutustumaan Kymenlaaksoon. Myös esim. valtatie 15 perusparannus on monellakin tapaa turvallisuuskysymys.

Miten pidät huolta omasta hyvinvoinnistasi?

 – Pyrin erottamaan työn, luottamustoimet ja vapaa-ajan selkeästi toisistaan. Harrastuksiani ovat perheen kanssa retkeily, museovierailut ympäri Suomen ja kirjat niin kuunneltuna kuin luettunakin.

Julkaisemme ennen vaaleja viikoittain Haminan, Virolahden ja Miehikkälän alueen ehdokkaiden esittelyjä.