Haminan talousalueen uutislehti

Missä lapsesi liikkuu

Tuoreimmassa lehdessä on haastateltu liikkuvan nuorisotyön työntekijöitä. Heidän puheestaan tulee ilmi huoli lasten turvallisuudesta: kaupungilla näkyy iltamyöhään usein hyvinkin nuoria, noin 10-13 vuotiaita lapsia.

Laissa ei ole alaikäisille säädettyä kotiintuloaikaa, mutta öinen kaupunki tuskin on sopiva paikka varsinkaan alakouluikäisille. Kehitysvaiheen mukaisen kotiintuloajan määrääminen on huoltajan kasvatusoikeus, vaikka se nurinaa aiheuttaisikin. 

Joskus nuorten öisillä kokoontumispaikoilla näkyy joukossa myös aikuisia. Mieleen tulee, millä asialla he ovat? Ovatko he vanhempia tai muita tuttuja ja turvallisia aikuisia jotka ovat pysähtyneet juttelemaan tai hakemaan lapsia kotiin. Vai niitä, joilla on huonommat tarkoitusperät. 

Kaupungin nuorisotilat ovat avoinna arki-iltaisin iltakahdeksaan, -yhdeksään asti. Osittain illat on rajattu tietyille ikäryhmille. Nuorten kohtaamispaikkojen lisäksi nuorisotyötä tehdään myös verkossa.

Chat-pohjaiset verkkoalustat ovat mainio lisä keskusteluun ryhmässä tai kahdenkeskisesti nuoren ja työntekijän välillä. Verkon kautta tavoitetaan myös niitä nuoria, jotka eivät käytä muita kunnallisen nuorisotyön muotoja.

Kaupungissa on panostettu myös lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta Haminan kaupungille harrastamisen mallin toteuttamiseen.

Ns. Haminan malli on heinäkuun 2023 loppuun kestävä hanke, jonka tuloksena on syntynyt mm. iltapäivän harrastekerhoja koulujen yhteyteen. Ne ovat hyvä lisä alakouluikäisten harrastustoimintaan. Toivottavasti malli juurtuu pysyväksi toimintatavaksi.

Jaa kirjoitus somessa

Lähetä tai printtaa kirjoitus