Haminan talousalueen uutislehti

Haminan tilivuosi miljoonan plussalla

Kaupungin tilivuoden 2022 tulos oli miljoona euroa ylijäämäinen. Edellisvuodesta tulos heikkeni 2,3 miljoonaa euroa.

Kaupungin vuoden 2022 tilinpäätös on valmistunut. Tilikauden tulos viime vuodelta oli 1,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen, siitä 0,4 miljoonaa euroa on vesiliikelaitoksen ylijäämää. 

Vuoden 2022 tulos vastaa melko hyvin talousarvioita, mutta hurraahuudot kannattaa pitää maltillisina.

Positiivista tulosta selittävät suuret kertaerät: sotekiinteistöjen ja paloaseman kiinteistön myynti hyvinvointialueelle sekä 50 hehtaarin maa-alueen myynti Googlen datakeskukselle. Ilman näitä kaupungin tulos olisi tipahtanut lähes 6 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Myönteistä on yhteisöverotulojen kasvu edellisvuodesta lähes lähes 6 miljoonalla sekä kaupungin lainamäärän lyhennykset. Asukasta kohti lainaa on 3221 euroa. Summa on alempi kuin saman kokoluokan kunnissa keskimäärin. 

Huolestuttavaa on kunnallisverokertymä lasku. Se putosi edellisvuodesta 2,8 miljoonaa euroa. Koronan seurauksena kasvaneet sotemenot ja Ukrainan sodan aiheuttama energiakriisi ovat tuoneet talouteen epävakautta. 

Vuosikate heikkeni edellisvuodesta 2,7 miljoonaa euroa, asukasta kohti se on 608 euroa. 

Lähivuodet ovat haasteellisia. Sote-menot ovat kasvaneet reippaasti, ja valtionosuudet ovat painumassa miinukselle, toisin sanoen niitä peritään valtiolle takaisin ainakin seuraavien vuosien aikana. Kaupunki tarvitsisi lisää verotuloja kattamaan toiminnan nettomenoja.

Kaupunginhallitus on velvoittanut johtotiimin valmistelemaan esitystä talouden sopeuttamiseksi. Taseeseen kertynyt 21 miljoonan euron ylijäämä mahdollistaa sopeuttamistoimien porrastamisen useammalle vuodelle.

Kaupunkikonsernilla investointilainaa ja alaskirjattua tappiota

Kaupunkikonsernin viime vuoden tulos oli 6,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kuopatusta Hanhikiven ydinvoimalahankkeesta on Haminan Energia kirjannut yli yhdeksän miljoonan tappiot. 

Lainaa konsernilla on 196 miljoonaa euroa. Siitä suurin osa on viime syksynä kaupallisen toimintansa käynnistäneen LNG-terminaaliyhtiön lainaa.

Jaa artikkeli somessa

Lähetä tai printtaa artikkeli