Haminan talousalueen uutislehti

Suomesta viemisinä digitalisaatio, ulkoilu ja inkluusio

Saksalaiset päiväkodin johtajat Susanne Beckers (oik.), Ursula Schopp ja Christina Gerbig-Feick kiittelivät lämmintä vastaanottoa Haminassa. – Lapsetkin puhuivat vieraille hyvin luontevasti suomea eivätkä hämmentyneet saadessaan vastaukseksi lähinnä hymyjä ja elekieltä, sanoi Liisa Heimala.

Euroopan Unionin Erasmus-ohjelma on avannut yhteistyötä mm. koulutus- ja kasvatusalan organisaatioiden välille. Päiväkotien johtajia Sonthofenin kaupungista Baijerin osavaltiosta vieraili viime viikolla tutustumassa varhaiskasvatukseen Haminassa.

– Saksa on liittovaltio, joka koostuu 16 osavaltiosta. Osavaltiot ovat järjestäneet varhaiskasvatuksen jokainen omalla tavallaan. Siksi vertaaminen on vaikeaa, kertoo Susanne Beckers, Evangelische Kitas Sonthofensin johtaja.

Vieraat kiinnittivät huomiota asioihin, jotka olivat kiinnostavia ja poikkesivat siitä miten ne on toteutettu heillä.

–  Erityisopettajista on pulaa sekä koulussa että varhaiskasvatuksessa. Eikä meillä ole juurikaan inkluusiota, vammaiset lapset ovat heille tarkoitetuissa kouluissa.

Suurimmassa osassa Saksaa peruskoulu kestää vain neljä vuotta, minkä jälkeen lapset jatkavat joko alemman tai ylemmän tason toisen asteen koulutukseen erityislasten kouluun tai lukioon.

Erityisen tuen tarpeeseen liittyen vieraat kiinnittivät huomiota kuvatukeen myös tavallisissa esikoululuokissa.

– Kokemuksemme on, että kuvista hyötyvät ihan kaikki lapset, kertoo Liisa Heimala, joka vastaa Aseman, Husulan ja Pappilansalmen esikouluista.

Digilaitteiden opettelu ja käyttö kiinnosti myös. 

– Haluamme oppia tästä enemmän. Kesäkuussa menemme Viroon, joka on edelläkävijä digitalisoitumisessa.

Saksalaisvieraat mainitsivat esimerkkinä Neuvottoman perhepäivähoidon metsäretken, jossa tablettia käytettiin tuottamaan oppimista ja liikuntaa tukevaa aineistoa.

– Teillä on enemmän myös ulkoilua ja ulkona tapahtuvaa oppimista. Tunnetaidot, tiedollinen oppiminen ja fyysinen hyvinvointi muodostavat kokonaisuuden, sanoo Susanne Beckers.

Perhepäivähoidon metsäretkellä osallistuttiin laululeikkeihin tabletin avulla (kuva: Haminan varhaiskasvatus)

Haminan varhaiskasvatus on aloittanut yhteistyön saksalaisten päiväkotien kanssa kuluneen lukuvuoden aikana. Yhteistyön tarkoituksena on tutustua maan varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen sekä tehdä lähitulevaisuudessa vastavierailu Saksaan, Sonthofenin kaupunkiin. Haminan varhaiskasvatus sai huhtikuun keväiselle viikolle vieraakseen päiväkodin johtajia saksalaisista päiväkodeista; Susanne Beckers, Ursula Schopp ja Christina Gerbig-Feick


Erasmus-yhteistyö polkaistu käyntiin Haminan varhaiskasvatuksessa

Haminan varhaiskasvatus on aloittanut yhteistyön saksalaisten päiväkotien kanssa kuluneen lukuvuoden aikana. Yhteistyön tarkoituksena on tutustua maan varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen sekä tehdä lähitulevaisuudessa vastavierailu Saksaan, Sonthofenin kaupunkiin.

Haminan varhaiskasvatus sai huhtikuun keväiselle viikolle vieraakseen päiväkodin johtajia saksalaisista päiväkodeista; Susanne Beckers, Ursula Schopp ja Christina Gerbig-Feick.

Päiväkodin johtajat vierailivat ensimmäisenä päivänä Linnoituksen päiväkodissa. Heille esiteltiin tilojen ja ryhmien lisäksi varhaiskasvatuksen toimintaa: Lasten kanssa tutustuttiin kierrätys teemaan toiminnallisen oppimisen keinoin sekä lattiarobotti Bee-Bottia hyödyntäen. Lisäksi heillä oli liikunnallisia leikkejä sirkusteemalla.

Varhaiskasvatuksen saksalaiset Erasmus-vieraat viettivät torstaina aamupäivän Neuvottomassa tutustumassa kunnalliseen perhepäivähoitoon. He tutustuivat kolmen perhepäivähoidon lapsiryhmän kanssa toiminnalliseen oppimiseen metsässä perinteisin ja digitaalisin välinein.

Lisäksi vieraat pääsivät tutustumaan sähköisiin kasvun kansioihin perhepäivähoitaja Heidi Suurnäkin opastamana. Vierailun aikana käytiin mielenkiintoisia keskusteluja maiden palvelujärjestelmien yhtäläisyyksistä ja eroista. 

Viikon päätteeksi Erasmus-vieraat pääsivät tutustumaan Pappilansalmen esikoulussa toimivan kolmen esiopetusryhmän toimintaan. Esikoululaisten kanssa harjoiteltiin painon mittaamista toiminnallisten opetusmenetelmien keinoin, sekä tehtiin tehtäviä esiopetuskirjan avulla.

Vierailijat pääsivät seuraamaan, kuinka digitaalisuus ja esteetön viestintä, kuten tässä tapauksessa kuvien käyttö arjessa, näkyy opetuksen tukena. Esikoulun tilojen lisäksi vierailijat pääsivät tutustumaan Pappilansalmen yhtenäiskoulun tiloihin. 

Erasmus-yhteistyö Saksalaisten kanssa jatkuu Haminan varhaiskasvatuksessa vielä kevään aikana, kun Sonthofenista saapuu yhteensä kolme varhaiskasvatuksen työntekijää työskentelemään viikoksi Linnoituksen päiväkotiin sekä Pappilansalmen esiopetukseen. 

Haminan varhaiskasvatuksen Erasmus yhteistyön yhteyshenkilöt
Varhaiskasvatusyksikön johtaja Minna Strömberg (Linnoituksen päiväkoti)
Anni Ruoppa (Ruissalon päiväkoti ja esiopetus, perhepäivähoito)
Liisa Heimala (Husulan, Aseman ja Pappilansalmen esikoulut)

Previous slide
Next slide

Jaa artikkeli somessa

Lähetä tai printtaa artikkeli