Haminan talousalueen uutislehti

Pusikot pois maisemien tieltä

Savilahden länsirannan raivausjätteet on tarkoitus korjata pois heinäkuuhun mennessä. Vihertyönjohtaja Anne Repo on tyytyväinen tulokseen. Metsikön raivauksen jälkeen Tallinmäen rannasta näkyy jälleen meri.

Haminan viheralueilla mennään nyt viihtyisyys ja turvallisuus edellä. Tarkkasilmäiset kaupunkilaiset ovat panneet merkille, että puita on kaadettu ja oksia katkottu keskustan puistoissa ja pusikoita raivattu keskustan ulkopuolella.

Kaupungin vastuulla on se, että huonokuntoiset puut poistetaan, selittää Haminan vihertyönjohtaja Anne Repo.

Vihreä ja viihtyisä ympäristö on noussut entistä tärkeämmäksi vuoteen 2030 ulottuvassa Haminan kaupunkistrategiassa. Sen mukaisesti kehitetään mm asuinympäristön toiminnallisuutta, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Asukkaiden iloksi siistitään nyt ranta-alueita ja taajamametsiä niin, että kaikilla on mahdollisuus nauttia merestä, rannoista ja kulttuurimaisemista.

Tänä vuonna raivaustöitä on tehty mm Tallinmäellä, Hevoshaassa, Salmenkylässä, Savilahden länsirannalla, Ruissalontien varrella, Uudessa-Summassa, Itälahden taajamametsän alueella ja Lelussa.

Vihertyönjohtaja Anne Repo kertoo, että kaupunkilaisilta on tullut töistä paljon ja pääasiassa myönteistä palautetta.

90 prosenttia palautteen antajista haluaisi, että esimerkiksi ranta-alueita raivattaisiin vieläkin enemmän, kertoo Repo.

Resurssit eivät kuitenkaan siihen riitä eikä töitä voi tehdä muualla kuin kaupungin omistamilla mailla. Nykyistä rajumpaa puuston ja pusikoiden karsimista rajoittavat myös suojelumääräykset, mm Natura-alueen rajaukset.

Luonnon monimuotoisuudesta on huolehdittava, sanoo Repo. Esimerkiksi Tallinmäen rannan kallioille on jätetty kolopuita, pesäpuita ja kelottuneita puita. Ryteikköjä on karsittu erityisesti kulkuväylien varrelta. Mm Lavatien lähellä puita on ryhmitetty niin, että näkymä on puistomainen.

Haminan kaupungilla on kunnossapidettäviä rakennettuja viheralueita lähes 120 hehtaaria. sekä taajama- ja puistometsiä 340 hehtaaria.

Tekemistä riittää moneksi vuodeksi, sillä työt on ajoitettava niin, ettei niillä häiritä esimerkiksi lintujen pesimiskautta. Siksi tämän vuoden töitä voidaan jatkaa vasta syyskesällä mm Etelä-Poitsilassa, Salmenkylässä, Uudessa Summassa ja Pohjois-Poitsilassa.

Vihertyönjohtaja Anne Revon mukaan raivaustöitä yritetään tehdä tasapuolisesti ja asukkaiden toivomusten mukaisesti kaupungin eri alueilla.

Korjuujäte pois juhannukseksi

Raivaustyöt hoitaa kokonaisuudessaan yksityisen urakoitsija. Joitakin ohikulkijoita häirinneet korjuujätteet korjataan pois kesäkuun loppuun mennessä, lupaa Repo.

Korjuujäte päätyy hyötykäyttöön, energiapuu haketetaan lämmöntuotantoon ja rungot myydään.

Savilahden länsirannalla puuston raivaustyöt on virheellisesti liitetty samanaikaisiin viemäritöihin. Haminan Vesi on uusinut radan alittavan viemärin ja asentanut vesijohtoon uuden virtausmittarin.

Jaa artikkeli somessa

Lähetä tai printtaa artikkeli

Previous slide
Next slide