Kesäyrittäjäseteli ja nuoren kesäyrittäjän haastattelu sai miettimään miten erilaista suhtautuminen yrittäjyyteen on verrattuna omaan nuoruuteen. Koulussa ei yrittäjyydestä juuri puhuttu. Se ei kuulunut koulumaailmaan. Jotkut olivat yrittäjiä erityisominaisuuksiensa takia, tai sitten rooli oli periytynyt. Tänä päivänä koulujen yrittäjyyskasvatus on tehnyt siitä saavutettavampaa kaikille. 

Yrittäjyyskasvatus tähtää nuoren tietojen, taitojen ja yrittäjyysvalmiuksien lisäämiseen. Yhtä tärkeää on antaa nuorelle työvälineitä omien vahvuuksien löytämiseen ja hyväksymiseen. Kun nuori tunnistaa oman osaamisensa, huomaa hän myös  mahdollisuudet ympärillään ja uskaltaa tarttua niihin. Hänellä on välineitä rakentaa omannäköistä tulevaisuutta. Oman elämän hallinnalla on iso merkitys  hyvinvointiin. Yrittäjyyskasvatus kannustaa yrittäjyyteen, mutta ei kaikista tule, eikä tarvitsekaan tulla. Oman kiinnostuksen ja osaamisen löytäminen on tärkeää ihan jokaiselle. Jotkut saattavat vierastaa yrittäjyyskasvatus -nimeä liian määräävänä. Myös yhteiskuntatieteilijöiden riveistä on noussut joitakin kriittisiäkin kommentteja kasvatuksen päämääristä. 

Pitäisikö vanha kunnon kansalaistaito kaivaa jo naftaliinista ja päivittää se tähän aikaan?

Tarja Autio

Päätoimittaja