Kenttäpäällikkö Janne Karhu ja ympäristökouluttaja Laura Sartamo Kymenlaakson Jätteestä esittelivät avajaispäivänä toimintaa. Ympäristökouluttajan voi pyytää antamaan neuvontaa ja koulutusta esim. kouluihin ja asukasyhdistysten tilaisuuksiin.

Hamina Jäteaseman laajennusta juhlistettiin viime viikolla avajaistapahtumalla. Asemalle oli avoimet ovet, Kymenlaakson Jäte esitteli toimintaansa ja asiakkaille tarjottiin kakkukahvit.

– Ehkä kerran kuukaudessa tulee asioitua jäteasemalla, arvioi Reijo Kivivuori.

Hän toi metallijätteisiin vanhoja, vääntyneitä talotikkaita.

– Omakotitalossa on aina laittamista. Rakennusjätettä, vanhoja sähkölaitteita ja muuta sellaista on tarvis hävittää. On hyvä että jäteasema ottaa nykyisin vastaan monenlaista lajiteltua jätettä. Saadaan materiaali kiertoon tai ainakin asianmukaisesti hävitettyä.

Laajennuksen myötä Jäteasema ottaa uusina materiaaleina vastaan puutarhajätettä, kipsiä ja saniteettiposliinia. Kipsijätettä ovat kipsilevyjä, kuten gyproc-levyjä, saniteettiposliinia vessanpytyt  ja lavuaarit.

Puutarhajätettä ei enää vastaanoteta Melttiin, joka oli kaupungin ylläpitämä keräyspaikka. Jäteasemalle puutarhajätettä voi viedä maksutta vuoden loppuun saakka minkä jälkeen se muuttuu maksulliseksi, kuten muillakin Kymenlaakson Jätteen jäteasemilla.

  Haravointijätteestä aletaan ensi vuonna periä pientä maksua. Risuja ja oksia voi edelleen tuoda maksutta, kertoo kenttäpäällikkö Janne Karhu.

– Puutarhajäte toimitetaan Kouvolan puolelle Keltakankaan jätekeskukseen ja sieltä edelleen biokaasulaitokseen. Oksat ja risut puolestaan haketetaan lämpövoimalan käyttöön.