Haminan talousalueen uutislehti

Poitsilan koulun tilanne nostatti tunteita

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Titta Erkkilä jakoi puheenvuoroja ajoittain lämpimänä käyneessä kuulemistilaisuudessa. Kasvun ja oppimisen tuen koordinaattori Hanna Käkelä kertoi tulevaisuuden suunnitelmista omalta vastuualueeltaan.

Lakkautusuhan alla elävän Poitsilan koulun kuulemistilaisuudessa keskusteltiin ajoittain kiivaasti. Koulun saliin oli tullut yleisöä 30-40 henkeä, oppilaiden vanhempia, alueen asukkaita, kasvatus- ja koulutuspalveluiden sekä kiinteistöpuolen viranhaltijoita.

Pulaa oli vain kaupunginvaltuutetuista, heitä oli paikalla arviolta yhden käden sormilla laskettava määrä. Olisi luullut asian kiinnostavan useampaakin, sillä koulun kohtalo tullee ratkaistavaksi varsin pian; suunnitelmissa on siirtää oppilaat jo seuraavaksi syyslukukaudeksi toisaalle.

Kasvatus- ja koulutuspalveluiden vt. kehityspäällikkö Suvi Takkinen esitteli palveluverkkoselvitystä Poitsilan osalta.

–Selvityksessä esitettiin Poitsilan koululle kolme vaihtoehtoista mallia joista valtuusto valitsi malli C:n.

C tarkoittaa Poitsilan koulun liittämistä Uuteen-Summaan rakennettavaan kouluun.

Kaupungin kiinteistöpäällikkö Toni Puustinen kertoi, että Uuden-Summan moduulikoulun rakentaminen alkaa keväällä ja valmista pitäisi olla elokuussa.  Moduulirakennus nousee nykyisen koulun tontille josta puretaan ensin vanha rivitalo alta pois. Myöhemmässä vaiheessa myös tyhjäksi jäävä vanha koulurakennus puretaan.

Yleisöstä ihmeteltiin kiirettä Poitsilan lakkauttamiseksi ja epäiltiin epäiltiin koulunkäynnin turvallisuutta, kun samalla tontilla tehdään purkutöitä.

Poitsilan asukkaat ja koulun johtaja Nina Kärkkäinen puolustivat omaa kouluaan monilla pienen koulun tuomilla eduilla, yhteisöllisyydellä ja turvallisuudella.

–Täällä jokainen oppilas ehditään ottaa huomioon, sanoi Kärkkäinen.

Uuden-Summan koulun tilantarpeessa on huomioitu Poitsilasta siirtyvät oppilaat. Yhdysluokkia ei tule, 188 oppilaan koulussa ryhmäkoot olisivat pienimmillään 14 oppilasta ja suurin, lukuvuonna 2025-26  yksi 24 oppilaan ryhmä. Lisäksi yhdistettyyn esikouluun tulisi kaksi ryhmää, yhteensä 25 lasta.

– Ryhmäkoot pidetään maltillisina. Rinnakkaisluokat mahdollistavat joustavan ryhmittelyn, kasvun ja oppimisen tuen koordinaattori Hanna Käkelä kertoi.

–Kaikissa kouluissa on myös kokoaikainen laaja-alainen erityisopettaja. Oppilashuollon henkilöstön tukea on suuressa yksikössä tarjolla useammin kuin pienessä.

–Suuressa sitä myös tarvitaan useammin, huomautettiin yleisön joukosta.

Tilaisuudesssa tarkasteltiin myös oppilaaksiottoalueita. Poitsilan nykyisten 1.–5. luokkalaisten huoltajat voivat valita lähikouluksi Uuden-Summan koulun sijasta myös joko Vehkalahden tai Aseman koulun, koulumatkan pituuden tai esim. kaverisuhteiden perusteella.

–On muistettava, että Poitsilassa on myös kaksi erityisen tuen pienryhmää ja ukrainalaislasten valmistavan opetuksen luokka. Minne heidät sijoitetaan, se ei ole samantekevää. Näille oppilaille pienikin muutos on iso muutos, Nina Kärkkäinen muistutti.

Poitsilan koulu on rakennettu 1959. Siihen ei ole tehty mittavia perusparannuksia. Sisäilmaongelmia koulussa ei ole havaittu.

Koulussa on tänä lukuvuonna 52 yleispuolen, 14 erityisen tuen ja 11 ukrainalaista oppilasta sekä esikoulu Esikossa 8 esikoululaista.

Iltaisin koululla on harrastustoimintaa, mm. kansalaisopiston ja musiikkiopiston kursseja.

Pienten koulujen karsimista on perusteltu oppilasmäärien laskulla ja kaupungin heikkenevällä taloustilanteella. Puolustajat näkevät pienet koulut paitsi yhteisön, myös kaupungin vetovoiman kannalta tärkeinä.

Jaa artikkeli somessa

Lähetä tai printtaa artikkeli

Previous slide
Next slide