Haminan talousalueen uutislehti

Kaupungilta takaus Haminan Sähköverkko Oy:lle

Kaupunginvaltuusto oli kutsuttu maanantaina ylimääräiseen valtuuston kokoukseen. Esityslistalla oli vain yksi asiakohta: Haminan Energia Oy:n tilanne ja takauksen myöntäminen Haminan Sähköverkko Oy:lle. 

Kaupunginhallitus esitti valtuustolle omavelkaisen takauksen myöntämistä Haminan Sähköverkko Oy:lle 5 milj. euron lainapääomalle. Jos näin ei tehtäisi, yhtiö saisi mahdollisesti maksuhäiriömerkinnän ja viivästyskorkoa erääntyneelle lainalle. Äänestyksen jälkeen valtuusto myönsi takauksen äänin 40-3.

Haminan Energian taloudellinen tilanne on ollut jo pitkään vaikea. Yhtiön velkamäärä on n. 36 milj. euroa.

Taustalla ovat epäonnistuneet sijoitukset, mm. Fennovoima-seikkailu, biokaasuvoimalan mahalasku, LNG-laitoksen viivästyminen. Tilannetta on pyritty parantamaan mm. eriyttämällä liiketoimintoja omiksi tytäryhtiöikseen ja myymällä osia toiminnoista. 

Yhtiöllä on kaksi 10 miljoonan euron bullet-lainaa. Yhtiö tarvitsee omistajan (Haminan kaupunki) takauksen 1. helmikuuta erääntyvälle 5 milj. erälle.

Haminan Energian heikon taloudellisen tilanteen ja Haminan LNG Oy:n liittyvien riskien vuoksi rahoituslaitokset edellyttävät kaupungilta 100 prosentin takausta lainan uusimiseksi.

Valtiontukisäännösten vuoksi kaupunki ei pysty takauksella rahoittamaan emoyhtiötä Haminan Energiaa, mutta kylläkin tytäryhtiö Haminan Sähköverkko Oy:tä. Takauksen turvin Sähköverkko lyhentää omaa velkaansa emoyhtiölle, joka voi sen avulla maksaa oman erääntyvän lainaeränsä pois.

Useampi valtuutettu kommentoi lainajärjestelyiden sekavuutta ja osin salassapitosäännöksistä johtuvaa tiedon puutetta. 

Valtuutettu Peter Muurman (ps.) esitti kaupunginhallituksen esityksen hylkäämistä. 

– Takauspäätös ei ole mikään ratkaisu itsessään. Lainariskit siirtyvät kaupunkilaisten riskiksi. Pidän oikeana kaupunginhallituksen, siis konsernijohdon v. 2022 tekemää linjaratkaisua, jonka mukaan yhtiöille ei taloudellisen tilanteen takia anneta uusia lisärahoitus- tai pääomasitoumuksia eikä lainatakauksia.

Äänestyksessä Muurmanin ehdotuksen kannalle asettuivat Tuija Vuoksiala (kok.) ja Anne Takanen (liik.).

Valtuutettu Janne Nyholm (ps.) muistutti, että kaupunginvaltuusto on osaltaan ollut päättämässä joistakin yhtiön epäonnisista sijoituksista.

– Kun viimeksi kuuntelin yhtiön johdon päättäjille pitämää esitelmää, pidin heidän suunnitelmiaan uskottavina ja mahdollisina toteuttaa.

Valtuutettu Jaana Suikkanen (kok.) asettui samalle kannalle:

– Annetaan yhtiölle aikaa operoida. Itse en näe muuta mahdollisuutta kuin hyväksyä takaus.

Jaa artikkeli somessa

Lähetä tai printtaa artikkeli

Previous slide
Next slide