Haminan talousalueen uutislehti

Kuntaliitosselvitys odottaa kommentteja

Hamina-Virolahti kuntaliitosselvityksen monipolvinen aikataulujana.

Haminan ja Virolahden kuntaliitosselvitys on valmistunut. Kuntaliitosselvityksen laatinen aloitettiin keväällä 2023 Virolahden kunnan aloitteesta. 

Molempien kuntien valtuustot tekivät syksyllä 2023 päätöksen kuntaliitosselvityksen käynnistämisestä.  Selvitystyötä ohjasivat ja seurasivat kuntaliitosselvityksen johto- ja ohjausryhmät.

Tiivistahtisen työn tuloksena Haminan ja Virolahden kuntaliitosselvitys on nyt valmistunut ja kuntien hallitukset käsittelevät selvitysraporttia ja yhdistymissopimusta kokouksissaan maanantaina 18.3.2024. 

Mikäli kuntien hallitukset päättävät asettaa selvitysraportin ja yhdistymissopimuksen julkisesti kuultavaksi, ne tulevat nähtäväksi kuntien verkkosivuille 19.3.-17.4.2024. Sinä aikana kuntalaiset voivat jättää huomautuksensa kuntaliitosselvityksestä kirjallisesti kuntien kirjaamoihin. 

Selvitysraportti Haminan ja Virolahden kuntaliitoksesta on kartoitus kuntien nykytilanteesta, kuntaliitoksen edellytyksistä ja vaikutuksista sekä alustava hahmotelma mahdollisen uuden kunnan rakenteista ja kuntaliitoksen toteuttamisesta. 

Selvitysraportin mukaan selvitysalueen näkökulmasta kaikki neljä kuntarakennelain edellytystä täyttyvät Haminan kaupungin ja Virolahden kunnan yhdistymisen osalta.

Näitä edellytyksiä ovat mm. parantaa kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä parantaa alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia.

Selvitysraportin lisäksi on laadittu myös kuntien yhdistymissopimus, jossa kunnat sopivat reunaehdot uuden kunnan perustamisesta sekä yhdistymisen valmisteluvaiheen että uuden kunnan kolmen ensimmäisen vuoden ajaksi.

Yhdistymissopimuksen mukaan Virolahden kunta lakkaisi 31.12.2024 ja yhdistyisi Haminan kaupunkiin. Uuden kunnan nimeksi tulisi Haminan kaupunki ja se ottaisi käyttöön Haminan kaupungin nykyisen vaakunan. Uusi kunta aloittaisi toimintansa 1.1.2025.

Mikäli yhdistymisesitys hyväksytään, hakee uusi kunta valtion harkinnanvaraista yhdistymisavustusta 4,5 miljoonaa euroa.

Kuntien hallitukset antavat kuulutusaikana jätetyistä huomautuksista lausunnon ja tekevät kokouksissaan 22.4.2024 mahdollisen ehdotuksen kuntien yhdistymisestä valtuustoille. Molempien kuntien valtuustot päättävät mahdollisesta kuntaliitoksesta 

Linkki selvitykseen: https://www.hamina.fi/app/uploads/sites/2/2024/03/Haminan-ja-Virolahden-kuntaliitosselvityksen-raportti-11.3.2024.pdf

Previous slide
Next slide

Jaa artikkeli somessa

Lähetä tai printtaa artikkeli