Seuraava lehti ilmestyy keskiviikkona 3.1.2024.
Löydät tulostettavan kupongin joulukalenteri-ikkunoiden arvauskilpailusta tästä.

Haminan talousalueen uutislehti

Reimari on sitoutumaton uutislehti, joka kertoo Haminan, Miehikkälän ja Virolahden uutisia mahdollisimman monipuolisesti. Reimari-lehdestä pääset lukemaan paikallisten ihmisten tarinoita sekä liike-elämän kuulumisia positiivisella otteella, negatiivisia asioita piilottelematta.

Haminan talousalueen uutislehti

Reimari on sitoutumaton uutislehti, joka kertoo Haminan, Miehikkälän ja Virolahden uutisia mahdollisimman monipuolisesti. Reimari-lehdestä pääset lukemaan paikallisten ihmisten tarinoita sekä liike-elämän kuulumisia positiivisella otteella, negatiivisia asioita piilottelematta.

Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä ja yhteyshenkilö

Haminan mainos ja media Oy
3330004-2

Henna Ihalainen
050 4915 787
henna@reimari.fi

Rekisterin nimi

Reimarin asiakasrekisteri
Reimarin yhteistyökumppanirekisteri
Reimarin markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Reimarin asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteiden, kuten sopimusten ja laskutustietojen ylläpitämiseen.

Reimarin yhteistyökumppanirekisteriä käytetään nykyisten ja potentiaalisten yhteistyökumppaneiden ajankohtaisten yhteystietojen ylläpitämiseen.

Reimarin markkinointirekisteriä käytetään markkinointitarkoituksiin, Reimaria koskevaan tiedottamiseen sekä uutiskirjeiden lähettämiseen. 

Rekisterin tietosisältö

Reimarin asiakasrekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: Asiakkaan nimi, yrityksen nimi, y-tunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot tilauksista ja laskutuksista, uutiskirjeen tilauksen tila, uutiskirjeen listalle liittymistapa, MailChimpin antama Contact Rating, uutiskirjeen tilauspäivä.

Reimarin yhteistyökumppanirekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: Yhteistyökumppanin nimi, mahdollinen yrityksen nimi ja y-tunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot tilauksista ja laskutuksista.

Reimarin markkinointirekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: sähköpostiosoite, uutiskirjeen tilauksen tila, uutiskirjeen listalle liittymistapa, MailChimpin antamat tiedot uutiskirjeen tilaajan aktiivisuudesta (viestien avaaminen, linkkien klikkaaminen), uutiskirjeen tilauspäivä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältö muodostuu henkilöiden itsensä ilmoittautumisesta rekisteriin ja rekisterinpitäjälle toimitetuista tiedoista. Tietoja voidaan ylläpitää manuaalisesti julkisista tietolähteistä, mikäli rekisteröidyn antamat tiedot muuttuvat, eikä hän itse ilmoita uusia tietoja rekisterinpitäjälle. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajat

Rekisteritietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta muille tahoille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan viranomaisille, mikäli pakottava lainsäädäntö niin edellyttäisi. Rekisterinpitäjä voi käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään MailChimp-palvelussa. MailChimp toimii henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. MailChimp vastaa osaltaan tietosuojalainsäädännön noudattamisesta. Henkilötietoja voidaan käsittelijän toimesta käsitellä myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolella, mutta käsittelijä on sitoutunut käsittelytoimissaan noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia velvoitteita tietojen siirroissa.

Henkilötietojen säilytysaika ja tietojen poistaminen

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennettuun tietoon on pääsy vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä tai alihankkijoilla, joiden työnkuvaan kyseisten henkilötietojen käsittely kuuluu. MailChimp huolehtii osaltaan, että rekistereihin ei ole ulkopuolisilla pääsyä ja noudattaa omalta osaltaan salassapitovelvoitteita tietojen käsittelyssä.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta tarkastuspyyntö rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle asianmukaisesti otsikoiden:

Henna Ihalainen
henna@reimari.fi

Pyynnön esittäjän henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen

Jokaisella on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen henkilötieto tai pyytää sen poistamista. Korjaaminen tapahtuu lähettämällä pyyntö rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle. Virheellinen korjattavaksi vaadittava tieto tulee yksilöidä riittävällä tavalla korjaamisen mahdollistamiseksi.

Rekisteröity voi milloin tahansa poistaa itse omat tietonsa rekisteristä käyttämällä jokaisessa viestissä olevaa Peruutus/Unsubscribe-toimintoa.

Pyynnön esittäjän henkilöllisyys varmistetaan tarvittaessa ennen toimenpiteiden suorittamista.

Evästekäytännöt

Reimari hyödyntää kolmansien osapuolten evästeitä päivittäisten kävijöiden ja suositun sisällön tarkkailuun. Keräämämme tieto ei sisällä henkilökohtaista tai arkaluonteista tietoa, kuten nimiä tai sähköpostiosoitteita, eikä tietoa käytetä markkinointiin. 

Keräämme tietoa mm. käytetystä selaimesta, käyttöjärjestelmästä, sivulla vietetystä ajasta sekä vierailluista sivuista. Nämä evästeet ovat anonyymejä, eikä yksittäisiä kävijöitä voida seurata. 

Käyttämämme kolmansien osapuolten evästeet:

  • Google Analytics – analytiikka